Příběh zemědělství – Praha

Včely

Včely

Program dětem přiblíží fascinující svět včel, jejich způsob života a komunikaci. Program je veden zážitkovou formou.

Cíle programu

Na programu děti získají znalosti o vývoji včel, pojmenování jedinců ve včelstvu, rozlišení různých úloh dělnic a pochopí důležitost včel pro ekosystém. Seznámí se s prací včelaře a dozví se, kde včely bydlí.

Úvodní část programu probíhá u včelích úlů na střeše muzea. Součástí programu je ochutnávka medu – upozorňujeme na možnost alergie.

RVP: Dítě a jeho psychika, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

Cílová skupina: Mateřské školy, 1.–2. ročník ZŠ

Délka: 60 minut

Počet žáků: 20

Cena: 60 Kč/žák


On-line rezervace