Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny – Valtice

Tajemný život v půdě

Tajemný život v půdě

Lektorský program navazuje na expozici Tajemný život v půdě. Dětem půdu představíme jako jednu z hlavních podmínek života na planetě Zemi.

Děti se seznámí s typy našich půd, půdním edafonem, na interaktivních modelech zhlédnou působení větrné a vodní eroze a mnohé další. Součástí programu jsou také jednoduché pokusy a zajímavá videa ze života pod zemí. Program je prezentován hravou a zábavnou formou a je vždy přizpůsoben věku dětí.

Již nyní můžete objednávat programy pro školní rok 2020/2021.

 

Objednávky e-mailem nebo telefonicky:

  dominika.svedova@nzm.cz      519 352 037, 773 106 197 

 

RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Environmentální výchova

Cílová skupina: MŠ + 1. ročník ZŠ, 2.–5. ročník, 6.–9. ročník

Délka: 45 minut

Počet žáků: max. 25

Cena: 60 Kč/dítě