Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Pro dobrou mysl a zdravé tělo

Pro dobrou mysl a zdravé tělo

V tomto programu hravou formou představíme dětem pojem zdravá strava, potraviny jako nezbytná součást života všech živých tvorů a působení potravin na lidský organismus. Na ukázkách vysvětlíme jejich původ. Program klade důraz na hlavní úkol zemědělství.

Pro učitele: Navrhujeme, aby učitel žáky před zahájením programu nejprve seznámil se souvisejícími pojmy a obecně je uvedl do problematiky.

Rezervace programu je možná emailem nebo telefonicky:

   programy-ostrava@nzm.cz    +420 776 623 799

RVP: Člověk a příroda, Člověk a zdraví

Klíčová slova: energie, zdravý člověk, ovoce, mléko, zelenina, rozdělení jídla během dne

Cílová skupina: Mateřské školy, 1.–2. ročník ZŠ

Délka: 45 minut

Počet žáků: max. 20

Cena: 60,- Kč / dítě

Fotoalbum