Příběh zemědělství – Praha

Příběh obalu pro ZŠ

Příběh obalu pro ZŠ

3. – 6. ročník

Žáci se během programu seznámí s množstvím funkcí a významem obalů. Prostřednictvím pracovního listu získají povědomí o jednotlivých přepravních obalech, jejich názvech, využití a zavedení do výroby a zjistí, jaké množství obalů je zapotřebí k uchování potravin k výrobě jednoho konkrétního jídla.

 

7. – 9. ročník

Program pracuje s pojmem ekologická stopa a vysvětluje nutnost trvale udržitelného chování současné společnosti. Účastníci se seznámí s pojmem upcycling jakožto módním trendem, který zároveň pomáhá snížit zátěž kladenou na životní prostředí. Součástí programu je pracovní list, který motivuje účastníky k přemýšlení nad vlastním přístupem k udržitelnosti a životnímu prostředí.

 

Program byl vytvořen ve spolupráci se společností EKO-KOM, která v ČR provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů.

RVP: Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Environmentální výchova

Cílová skupina: 3.–4. ročník ZŠ, 5.–6. ročník ZŠ, 7.–9. ročník ZŠ

Délka: 45 minut

Počet žáků: max. 25

Cena: 20 Kč/ dítě


On-line rezervace