Příběh zemědělství – Praha

Příběh obalu pro ZŠ

Příběh obalu pro ZŠ

Účastníci se během programu seznámí s významem obalů a množstvím funkcí, které obal plní. Prostřednictvím aktivit ve skupinách získají povědomí o jednotlivých přepravních obalech, jejich názvech, využití a historii (paleta, kontejner, KEG sud…)  Zjistí také, jaké množství obalů je zapotřebí k uchování potravin a kam jednotlivé obaly po použití patří. Program je veden zejména formou diskuse a bloků s úkoly využívajícími moderní aktivizující metody.

 

Program byl vytvořen ve spolupráci se společností EKO-KOM, která v ČR provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů.

RVP: Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Environmentální výchova

Cílová skupina: 3.–4. ročník ZŠ, 5.–6. ročník ZŠ, 7.–9. ročník ZŠ

Délka: 45 minut

Počet žáků: max. 25

Cena: 30 Kč/ dítě


On-line rezervace