Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Lektorské programy

Praha – příběh zemědělství

lektorské programy Národního zemědělského muzeaPražské Národní zemědělské muzeum nabízí lektorované vzdělávací programy na téma Zemědělství a Voda v krajině nebo komentované prohlídky expozic Rybářství, Myslivost, Gastronomie s lektorem a pracovními listy. Specifický zážitek a nové poznatky pro všechny věkové skupiny nabízí výstava Lesníkův rok, která je přístupná pouze s průvodcem.

Lektorské programy pražského Národního zemědělského muzea jsou určeny pro děti od mateřských škol až po druhý stupeň základní školy, jsou přizpůsobené věku návštěvníků a jsou k dispozici po celý školní rok.

> více o lektorských programech v NZM Praha

Zámek Kačina – muzeum českého venkova

Na Kačině můžete využít široké nabídky programů pro děti ze základních i mateřských škol. Programy se odehrávají v interiérech zámku i v zámeckém parku nebo bylinkové zahrádce. 

Nabídka programů platí od dubna do října.

> více o lektorských programech na Kačině 

 

Zámek Ohrada – muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství 

Na loveckém zámku Ohrada můžete celoročně navštívit lektorské programy Lýkožrout smrkový – pohroma lesa, Letokruhy – kronika života stromů, Cesta dřeva, Voroplavba a Rybářství.

> více o lektorských programech na Ohradě