Zaměstnanci muzea

Ing. Roman Zámečník, Ph.D. – osobní profil

Název pozice v NZM:

vědeckovýzkumný pracovník

 

Vzdělání:

Ph.D. – Ústav biotechniky zeleně Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, obor Zahradní a krajinářská architektura (2016)
Ing. – Ústav zahradní a krajinářské architektury Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, obor Management zahradních a krajinářských úprav (2012)
Bc. – Ústav zahradní a krajinářské architektury Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, obor Management zahradních a krajinářských úprav (2010)

 

Praxe:

 • 2011 – dosud: památkář – specialista na kulturní krajinu a památky zahradního umění, referent památek UNESCO, Národní památkový ústav
 • 2013 – dosud: vědeckovýzkumný pracovník, projekt NAKI, Národní zemědělské muzeum
 • 2013 – dosud: vědeckovýzkumný pracovník, projekty OPVK a NAKI, Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

 • 2016 – 2018: odborný projektový konzultant, projekt INTERREG, Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.
 • 2017 – 2017: redaktor obsahu nominační dokumentace pro potřeby UNESCO, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.
 • 2011 – 2012: vedoucí oddělení zahradnické centrum, Onyx Trade, s.r.o.

 

Vybraná publikační činnost:

 • ZÁMEČNÍK, R. Vilové zahrady Otokara Fierlingera. Kroměříž: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži 2016. ISBN 978-80-87231-40-1
 • STEINOVA, Š. – ZÁMEČNÍK, R. – OTTOMANSKÁ, S. Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. ISBN 978-80-86874-79-1
 • STEINOVA, Š. – ZÁMEČNÍK, R. – OTTOMANSKÁ, S. Garden art of the first Czechoslovak Republic and its gardeners. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017: ISBN 978-80-86874-80-7
 • OTTOMANSKÁ, S. – STEINOVA, Š. – ZÁMEČNÍK, R. Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů. Kritický katalog výstavy. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. ISBN 978-80-86874-85-2
 • ZÁMEČNÍK, R. – ŠIMEK, P. Metodika pro obnovu vilové zahrady první republiky. Certifikovaná metodika (MK ČR). Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN: 978-80-7509-491-9
 • ZÁMEČNÍK, R. – VAIDA, P. – KUŤKOVÁ, T. Metodika k zajištění a ochraně dalších zahradně-architektonických děl. Certifikovaná metodika (MK ČR): Brno Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN: 978-80-7509-490-2
 • ŠIMEK, P. – ZÁMEČNÍK, R. Památková obnova vilových zahrad založených v meziválečném období. Praha: Národní památkový ústav ve spolupráci s Metodickým centrem moderní architektury v Brně jako 66. Svazek; edice Odborné a metodické publikace, 2015. ISBN 978-807480-038-2
 • NOVÁK, Z. – ZÁMEČNÍK, R. Zahrada Evropy. Kritický katalog výstavy. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. ISBN 978-80-86874-93-7
 • ŠTEFL, L. – VAIDA, P. – ZÁMEČNÍK, R. Opatření pro ochranu a zachování vybraného souboru objektů zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky (identifikace objektů): Josef Kumpán, Josef Miniberger, Josef Vaněk. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2017
 • VLK, M. – SEDLÁŘ, P. – KUŤKOVÁ, T. – GÁLOVÁ, H. – KLASOVÁ, K. – OTTOMANSKÁ, S. –PILUŠOVÁ, B. – SPĚVÁKOVÁ, E. – ŠIMEK, P. – ŠNAJDÁRKOVÁ, R. – ŠTEFL, L. – VAIDA, P. –ZÁMEČNÍK, R. Nástroj pro prostorovou analýzu kompozice zahrad a stanovení rozsahu nutné péče. Software. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2016
 • ZÁMEČNÍK, R. Jubilejní park ve Znojmě – příprava obnovy ke 100. výročí vzniku republiky. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, příloha, s. 19–27. ISSN 1210-5538
 • ZÁMEČNÍK, R. Interpretace historického vývoje objektu zahradního umění. Městský park Žižkovy sady v Hradci Králové. Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 5, s. 497–510. ISSN 1210-5538
 • ZÁMEČNÍK, R. Památkové metody obnovy v péči o historické zahrady a parky – výběr z aktuálních akcí na jižní Moravě, s. 61–85. In Brno Památková péče na Moravě, Monumentorum Moraviae tutela 18, 2016. ISBN 978-80-87967-07-2
 • ZÁMEČNÍK, R. – ŠIMEK, P. Principy obnovy památky zahradního umění na modelovém příkladu zahrady Stiassni v Brně. Zprávy památkové péče, roč. 75, rok 2015, č. 2, s. 135–149. ISSN 1210-5538
 • ZÁMEČNÍK, R. Villa Gardens Architecture between the World wars Czechoslovakia. Acta Horticulturae et Regiotecturae, roč. 16, rok 2013. č. 2, s. 53–57. ISSN 1335-2563
 • ZÁMEČNÍK, R. Otokar Fierlinger (1888–1942): Inspirační zdroje a východiska pro tvorbu. Prameny a studie, roč. 51, rok 2013, s. 4–55. ISSN 0862-8483

 

Spolupráce na vědeckých projektech:

 • Národní zemědělské muzeum

Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu, poskytovatel: Ministerstvo kultury, Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, období řešení projektu: 2018–2022, DG18P02OVV003

Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století, poskytovatel: Ministerstvo kultury (MK), Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), období řešení projektu: 2013–2017, DF13P01OVV001

 • Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky, poskytovatel: Ministerstvo kultury, Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, období řešení projektu: 2018–2022, DG18P02OVV044

Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky, poskytovatel: Ministerstvo kultury, Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, období řešení projektu: 2013–2017, DF13P01OVV003

Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, Optimalizace vysokoškolského vzdělávání pro konkurenceschopnost, období řešení: 2010 – 2013, CZ.1.07/2.2.00/15.0084

Mapování a vyhodnocování archivního materiálu a dokumentace současného stavu vilových zahrad z období první republiky, Interní grantová agentura Zahradnické fakulty MENDELU, období řešení: 2014–2014, č. 11/2014/591

 

Přeshraniční projekty:

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.

Zhodnocení zelených prostor, Evropský fond pro regionální rozvoj, Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, období řešení 2016–2018, ATCZ71