Zaměstnanci muzea

Ing. Petr Fencl – osobní profil

Název pozice v NZM:

kurátor

 

Vzdělání:

SLTŠ Písek, VŠZ Brno – fakulta lesnická

 

Praxe:

 • 1974 – Lesprojekt – Č. Budějovice – taxátor
 • 1979 – UHUL Brandýs – kolaudátor LHP
 • 1985 – UHUL Brandýs – ved. odd. Kartografie a reprodukce
 • 1990 – UHUL Brandýs – ředitel pobočky výroby a služeb
 • 1998 – UHUL Brandýs – ekonomický náměstek ředitele UHUL
 • 2003 – UHUL Brandýs – ved. odd. Historických průzkumů
 • 2006 – NZM Praha – kurátor

 

Sbírky v NZM:

Sbírka map a plánů archivu NZM

 

Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:

 • 2006 – stálá expozice – Ptáci Lednicko Valtického areálu – NZM Valtice
 • 2007 – stálá expozice – Moravské kartografické centrum – Velké Opatovice
 • 2008 – 2010 – výstavy starých lesních map – Zvolen, Modrava, České Budějovice, Prachatice, Mnichov, Velké Opatovice.
 • 2011 – 2013 – výstava Co strom pamatuje a lidé zapomněli – NZM Praha
 • 2011 – výstava starých lesních map – Paříž
 • 2013 – výstava starých lesních map – CZU Praha, zámek Lysice
 • 2014 – výstava starých lesních map – Silva Regina Brno

 

Vybraná publikační činnost:

 • Svědectví map
 • Svědectví map – mapy lesa
 • Svědectví map – lesní mapy
 • Svědectví map – lesnické mapy
 • + články Lesnická práce, Prameny a studie, Kartografické obzory, sborníky konferencí

 

Projekty výzkumu a obdobné projekty:

 • 2013 2017 NAKI (program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity) spolu řešitel, konsorcium NZM – Mendlova univerzita
 • Název projektu: Zahradně–architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během
 • 2013–2017 NAKI (program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity) spoluřešitel, konsorcium NZM – NPÚ
 • Název projektu: Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století

 

Ostatní:

1. pořádání konferencí – Z historie lesního hospodářství
2. Projekt GAČR v pozici spolužadatele