Zaměstnanci muzea

Doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D. – osobní profil

Název pozice v NZM:

Generální ředitel

 

Vzdělání:

 • Ph.D. – Ostravská universita, obor environmentální geografie, zaměření lokální a regionální rozvoj
 • MBA – Newport University, pobočka Ostrava, ekonomické studium
 • Ing. – VUT v Brně, technické studium; habilitace (docent) – Masarykova universita, obor Veřejná ekonomie a regionální rozvoj

 

Praxe:

 • 4/2014 – dosud: Národní zemědělské muzeum
 • 7/2013 – 5/2014: Svaz měst a obcí ČR, manažer meziobecní spolupráce
 • 6/2012 – 5/2014: Centrum pro sociální a ekonomické strategie, Universita Karlova v Praze
 • 8/2009 – 4/2013: Muzeum regionu Valašsko, p.o., ředitel
 • 1/2007–7/2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, náměstek ministra
 • 4/2001–4/2007: Městský úřad Vsetín, tajemník městského úřadu
 • 1991 – 4/2001: Praxe v průmyslu a obchodních společnostech

 

Publikační činnost (spoluautor):

5 článků v impaktovaných vědeckých časopisech; 7 vědeckých a odborných monografií; 32 článků a příspěvků ve vědeckých časopisech a sbornících; 2 certifikované metodiky;

Vybraná publikační činnost:

 • OCHRANA, F., PŮČEK, M. J., PLAČEK, M., ŠIMČÍK, A. (2017 – v tisku): Management a hospodaření muzeí. Nakladatelství Karolinum
 • SOBOTKA, M., PŮČEK, M., ŠIMČÍK, A. (2016): Lidské zdroje v dynamickém modelu muzea. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 4/2016
 • PŮČEK, M., VÍCH, Z. (2015): Benchmarking muzeí (kultury) – projekty, zkušenosti. Prameny a studie. č. 57, str. 19-35
 • SOBOTKA, M., PŮČEK, M., Houdek, J. (2015): Využití systémové dynamiky v oblasti kultury – příklad muzeí. Prameny a studie. č. 57, str. 7-18
 • PŮČEK, M., (2014): Rozvoj venkova – využití benchmarkingu ze strany venkovských obcí Prameny a studie. č. 52, str. 5-19
 • PŮČEK, M. J., OCHRANA, F., PLAČEK, M., (2014) Teorie a praxe řízení úspor – na příkladu muzeí v ČR, Sborník Nové trendy – New Trends 2014. 9. ročník mezinárodní vědecké konference, str. 204-212
 • HÁJEK, O., PŮČEK, M. a kol. (2011): Muzea v ČR – analýza vybraných charakteristik. Časopis Slezského zemského muzea. Série B
 • HÁJEK, O., PŮČEK, M., NOVOSÁK, J. (2011): Marketing muzeí: případové studie muzeí Zlínského kraje. Časopis Slezského zemského muzea. Série B
 • PŮČEK, M., KOPPITZ, D. (2012): Strategické řízení a plánování pro obce, města a regiony. Vydání 1. Praha: NSZM.
 • OCHRANA, F, PŮČEK, M. (2012). Dosahování úspor a odstraňování plýtvání ve veřejné správě. Praha, Wolters Kluwer, 228 s.
 • OCHRANA, F., PŮČEK, M. (2011): Efektivní zavádění a řízení změn. Smart Administration. Wolters Kluwer, 246 s.
 • PŮČEK, M., OCHRANA, F. a kol. (2009): Chytrá veřejná správa. Kohezní politika. Ministerstvo pro místní rozvoj, česká a anglická verze, 200 s.
 • KAŠPAROVÁ, L., PŮČEK, M. a kol. (2009): Kohezní politika: Osídlení v České republice. Ústav územního rozvoje v Brně, česká i anglická verze, 91 s.
 • PŮČEK, M. (2009): Strategické versus územní plánování. In. Urbanismus a územní rozvoj 1–2/2009, s.3–8, Ústav územního rozvoje v Brně

 

Projekty výzkumu a obdobné projekty: 

Realizace a účast v pěti projektech včetně zahraničních