Zaměstnanci muzea

Bc. Jana Jakubská – osobní profil

Název pozice v NZM:

kurátorka sbírkových fondů

 

Vzdělání:

  • Filozofická fakulty Univerzity Karlovy: Archivnictví a pomocné vědy historické
  • Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové: Archivnictví – historie

 

Praxe:

  • v NZM od března 2014
  • Archiv Letiště Praha, s.p., Národní archiv, Archiv Židovské obce Praha, Historický ústav AV ČR – mapová sbírka, Archiv SEEDCOM, s.r.o.

 

Sbírky v NZM:

Archiv

 

Publikační činnost:

  • JAKUBSKÁ, Jana, Okolnosti vzniku Lesního družstva v Přibyslavi ve světle archivních pramenů, Prameny a studie, 2014, 55, s. 258–274.
  • JAKUBSKÁ, Jana, Životní osudy Jaroslava Bezpalce, zapomenutého tvůrce lesního družstevnictví v Čechách, na základě rozboru jeho osobního fondu, Prameny a studie, 2014, 55, s. 203–227.
  • JAKUBSKÁ Jana, Písemnosti lesních družstev na příkladu dochované registratury Lesního družstva obcí v Přibyslavi (1930–1959), Prameny a studie, 2015, 55, s. 97–113.
  • NOVÁK, Pavel – JAKUBSKÁ, Jana, Lidová architektura na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1895, Praha: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., 2016.

 

Projekty výzkumu a obdobné projekty:

Účast ve čtyřech výzkumných projektech, poslední: Průmyslové město a jeho proměny ve 20. století: Kultura, identita a řád urbánní průmyslové společnosti na příkladu “ideálního města” Zlína.