Zaměstnanci muzea

Kontakty na zaměstnance poboček najdete na stránkách poboček (> kontakty Praha, Čáslav, Kačina, Ohrada, Valtice, Ostrava) 

Generální ředitel NZM

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D. (profil) – generální ředitel NZM, tel. 220 308 322, 727 942 236

 

Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D. – vedoucí sekretariátu generálního ředitele, tel. 220 308 322, 778 880 633
Bc. Hana Formánková – odborný asistent, tel. 220 308 247, 770 147 344

 

Náměstek GŘ NZM, ředitel pobočky Praha

Ing. Jiří Houdek – náměstek generálního ředitele NZM a ředitel pobočky Praha, tel. 220 308 375, 724 996 626

Bc. Adam Tesař – programový manažer, asistent, tel. 220 308 375, 606 035 248
Ing. Tomáš Kubeš – manažer expozic, 773 789 838

Kontakty na další zaměstnance Sekce prezentace a pobočky Praha

 

Sekce evropských dotací a stavebních investic

Ing. Zdeněk Vích, CSc. – náměstek generálního ředitele, tel. 220 308 239, 724 104 226

 

Oddělení evropských dotací a stavebních investic

Ing. Jan Poláček – vedoucí oddělení, tel. 220 308 305, 775 880 927
Ing. Petr Schůt – finanční manažer projektů IROP, tel. 220 308 280 
Dana Havelková – administrátorka projektu IROP, tel. 220 308 305
Mgr. Marie Víchová – administrátorka projektu IROP, tel. 601 356 192
Tibor Rusnák – stavební technik, tel. 724 073 792

 

Sekce muzeologie, vědy a výzkumu

Mgr. Antonín Šimčík – náměstek generálního ředitele, tel. 220 308 376,  702 137 237

 

Oddělení muzeologie

Mgr. Lucie Kubásková (profil) – vedoucí oddělení muzeologie, tel. 220 308 171, 702 139 590
Bc. Jana Jakubská (profil) – kurátorka sbírky archiv, tel. 220 308 161
Mgr. Ondřej Burian – kurátor fotoarchivu a podsbírek gastronomie, tel. 220 308 382
Ing. Petr Fencl (profil) – kurátor mapové sbírky a plánové dokumentace, tel. 731 190 477
Jana Kalášková – asistentka oddělení muzeologie, tel. 220 308 171

Badatelské návštěvy po předchozí dohodě.

 

Oddělení vědy a výzkumu

PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D. (profil) – vedoucí oddělení vědy a výzkumu, tel. 702 170 355
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. – koordinační a projektový vědecko-výzkumný pracovník a projektový manažer
Ing. Zdeněk Novák – hlavní řešitel NAKI, tel. 724 720 720
ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D. (profil) – vědeckovýzkumná pracovnice

 

Sekce správní

Mgr. Antonín Juriga – ředitel sekce, tel. 220 308 391, mobil: 725 938 653

MgA. Zuzana Rafajová – odborná asistentka, tel. 220 308 392
Mgr. Jan Česák – právník, tel. 220 308 396, mobil: 770 125 595

 

Sekretariát generálního ředitele NZM

Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D. – vedoucí sekretariátu generálního ředitele, tel. 220 308 322, 778 880 633
Bc. Hana Formánková – odborná asistentka, tel. 220 308 322, mobil: 770 147 344

 

Oddělení pro veřejné zakázky

Ing. Roman Kuruc – vedoucí oddělení, tel. 220 308 392, mobil: 601 323 728
Mgr. Václav Šeferna – veřejné zakázky, tel. 220 308 392,  mobil: 778 772 335
Bc. Antonín Ettler – administrátor veřejných zakázek

Referát ICT

Mgr. Marek Slančík – IT, správa sítě, tel. 220 308 226, mobil: 778 779 896
Vladimír Ondrák – IT, správa sítě, tel. 220 308 226, mobil: 770 102 581

 

Oddělení ekonomiky, rozpočtu a účetnictví

Ing. Dita Drozdová – vedoucí oddělení, personalistka, tel. 220 308 461, 607 093 334
Bc. Hana Kabíčková – personalistka, tel. 220 308 461, 778 493 187
Alena Dubová – hlavní účetní, tel. 220 308 159, 776 438 874
Pavla Heřmanová – rozpočet, tel. 220 308 240, 773 451 014
Drahoslava Beránková – finanční účetní, tel. 220 308 150
Mgr. Jana Kubelková – majetková účetní, tel. 220 308 248
Mgr. Lenka Bergerová – administrativní pracovník, finanční referent, 605 931 025

 

Oddělení marketingově-obchodní

Bc. Lenka Martinková – vedoucí oddělení marketingově-obchodního, tel. 773 451 012
Mgr. Lenka Patoková – marketingový specialista, tel. 770 102 576 

 

Kontrolor

Libor Pololáník – tel. 725 927 424