Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Zaměstnanci muzea

Kontakty na zaměstnance poboček najdete na stránkách poboček (> kontakty Praha, Čáslav, Kačina, Ohrada, Valtice, Ostrava) 

> organizační struktura Národního zemědělského muzea (kontakty na vedoucí zaměstnance)

 

Generální ředitel NZM

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D. (profil) – generální ředitel NZM, tel. 220 308 322, 727 942 236, milan.pucek@nzm.cz

Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D. – vedoucí sekretariátu generálního ředitele, tel. 220 308 322, 778 880 633, jitka.sobotkova@nzm.cz
Bc. Hana Formánková – odborný asistent, tel. 220 308 247, 770 147 344, hana.formankova@nzm.cz

 

Sekce muzeologie, vědy a výzkumu

Mgr. Antonín Šimčík – náměstek generálního ředitele, tel. 220 308 376,  702 137 237, antonin.simcik@nzm.cz

 

Oddělení muzeologie

Mgr. Lucie Kubásková – vedoucí oddělení muzeologie, tel. 220 308 171, 702 139 590, lucie.kubaskova@nzm.cz
Bc. Jana Jakubská – kurátorka sbírky archiv, tel. 220 308 161, jana.jakubska@nzm.cz
Mgr. Michaela Zeinerová Brachtlová, Ph.D. – kurátor fotoarchivu a podsbírky gastronomie, tel. 220 308 382, michaela.zeinerovabrachtlova@nzm.cz
Jana Kalášková – asistentka oddělení muzeologie, tel. 220 308 171, jana.kalaskova@nzm.cz

Badatelské návštěvy po předchozí dohodě.

 

Oddělení vědy a výzkumu

PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D. (profil) – vedoucí oddělení vědy a výzkumu, tel. 702 170 355, jitka.balcarova@nzm.cz
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. – koordinační a projektový vědecko-výzkumný pracovník a projektový manažer, eduard.kubu@nzm.cz
Ing. Zdeněk Novák – výzkumný pracovník projekt NAKI, tel. 724 720 720, zdenek.novak@nzm.cz
Ing. Roman Zámečník, Ph.D. (profil) – výzkumný pracovník projekt NAKI, tel. 724 803 357, roman.zamecnik@nzm.cz

 

Sekce provozně-ekonomická

Mgr. Tomáš Gec – náměstek pro řízení sekce provozně-ekonomické, tomas.gec@nzm.cz

 

Oddělení ekonomiky, rozpočtu a účetnictví

Ing. Dita Drozdová – vedoucí oddělení, personalistka, tel. 220 308 461, 607 093 334, dita.drozdova@nzm.cz
Ing. Hana Kabíčková – personalistka, tel. 220 308 343, 778 493 187, hana.kabickova@nzm.cz
Alena Dubová – hlavní účetní, tel. 220 308 159, 776 438 874, alena.dubova@nzm.cz
Pavla Heřmanová – rozpočet, tel. 220 308 240, 773 451 014, pavla.hermanova@nzm.cz
Petra Tatíčková – finanční účetní, tel. 220 308 150, petra.tatickova@nzm.cz
Mgr. Jana Kubelková – majetková účetní, tel. 220 308 248, jana.kubelkova@nzm.cz
Mgr. Lenka Bergerová – administrativní pracovník, finanční referent, 605 931 025, lenka.bergerova@nzm.cz

 

Oddělení pro veřejné zakázky a právní agendu

Ing. Roman Kuruc – vedoucí oddělení, tel. 220 308 392, mobil: 601 323 728, roman.kuruc@nzm.cz
Ing. Anton Říha – administrátor veřejných zakázek, tel. 770 170 953, anton.riha@nzm.cz
MgA. Zuzana Rafajová – odborná asistentka, tel. 220 308 392, zuzana.rafajova@nzm.cz

Mgr. Jan Česák – právník, pověřenec pro ochranu osobních údajů, tel. 220 308 396, mobil: 770 125 595, jan.cesak@nzm.cz

 

Oddělení evropských dotací a stavebních investic

Ing. Jan Poláček – vedoucí oddělení, tel. 220 308 305, 775 880 927, jan.polacek@nzm.cz
Ing. Petr Schůt – finanční manažer projektů IROP, tel. 220 308 280, petr.schut@nzm.cz
Dana Havelková – administrátorka projektu IROP, tel. 220 308 305, dana.havelkova@nzm.cz
Mgr. Marie Víchová – administrátorka projektu IROP, tel. 601 356 192, marie.vichova@nzm.cz
Tibor Rusnák – stavební technik, tel. 724 073 792, tibor.rusnak@nzm.cz

 

Oddělení Sekretariát NZM

Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D. – vedoucí sekretariátu generálního ředitele, tel. 220 308 322, 778 880 633, jitka.sobotkova@nzm.cz
Bc. Hana Formánková – odborná asistentka, tel. 220 308 322, mobil: 770 147 344, hana.formankova@nzm.cz

 

Referát ICT

Mgr. Marek Slančík – IT, správa sítě, tel. 220 308 395, mobil: 778 779 896, marek.slancik@nzm.cz
Vladimír Ondrák – IT, správa sítě, tel. 220 308 226, mobil: 770 102 581, vladimir.ondrak@nzm.cz

 

Kontrolor

Mgr. Václav Šeferna – kontrolor, pověřenec pro ochranu osobních údajů, tel. 220 308 392,  mobil: 778 772 335, vaclav.seferna@nzm.cz