Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Zaměstnanci muzea

Kontakty na zaměstnance poboček najdete na stránkách poboček (> kontakty Praha, Čáslav, Kačina, Ohrada, Valtice, Ostrava) 

> organizační struktura Národního zemědělského muzea (kontakty na vedoucí zaměstnance)

 

Generální ředitel NZM

Ing. Zdeněk Novák – generální ředitel, tel. 220 308 247, zdenek.novak@nzm.cz

 

Oddělení vědy a výzkumu

Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D. – vedoucí oddělení, tel. 220 308 322, 778 880 633, jitka.sobotkova@nzm.cz
Bc. Hana Formánková – odborná asistentka, sekretariát a podatelna, tel. 220 308 247, 770 147 344, hana.formankova@nzm.cz
Mgr. Alena Hrušková – specialista podpory vědy a výzkumu, tel. 773 797 511, alena.hruskova@nzm.cz
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. – koordinační a projektový vědecko-výzkumný pracovník a projektový manažer, eduard.kubu@nzm.cz

 

 

Náměstek pro muzeologii

PhDr. Pavel Douša, Ph.D. – náměstek pro muzeologii a ředitel pobočky Kačina, tel. 724 412 266, pavel.dousa@nzm.cz

 

Oddělení muzeologie

Mgr. Lucie Kubásková – vedoucí oddělení muzeologie, tel. 220 308 171, 702 139 590, lucie.kubaskova@nzm.cz
Bc. Jana Jakubská – kurátorka sbírky archiv, tel. 220 308 161, 771 122 852, jana.jakubska@nzm.cz
Mgr. Michaela Zeinerová Brachtlová, Ph.D. – kurátor fotoarchivu, tel. 220 308 382, 771 122 853, michaela.zeinerovabrachtlova@nzm.cz
Jana Kalášková – asistentka oddělení muzeologie, tel. 220 308 171, jana.kalaskova@nzm.cz

Ing. Zdeněk Novák – výzkumný pracovník, projekt NAKI, tel. 220 308 247, zdenek.novak@nzm.cz
Ing. Roman Zámečník, Ph.D. – výzkumný pracovník, projekt NAKI, tel. 724 803 357, roman.zamecnik@nzm.cz

Badatelské návštěvy po předchozí dohodě.

 

Oddělení ochrany sbírky

Mgr. Dana Janotová – restaurátorka, tel: 771 122 854, dana.janotova@nzm.cz
Mgr. Ivan Berger – odd. ochrany sbírky a ředitel pobočky Ostrava, tel. 776 137 144, ivan.berger@nzm.cz

 

Náměstek provozně-ekonomický

Mgr. Tomáš Gec – náměstek provozně-ekonomický, tel. 220 308 391, tomas.gec@nzm.cz

 

Oddělení ekonomiky, rozpočtu a účetnictví

Ing. Dita Drozdová – vedoucí oddělení, tel. 220 308 461, 607 093 334, dita.drozdova@nzm.cz
Ing. Hana Kabíčková – personalistka, tel. 220 308 343, 778 493 187, hana.kabickova@nzm.cz
Alena Dubová – hlavní účetní, tel. 220 308 159, 776 438 874, alena.dubova@nzm.cz
Pavla Heřmanová – rozpočet, tel. 220 308 240, 773 451 014, pavla.hermanova@nzm.cz
Petra Tatíčková – pokladní, fakturantka, tel. 220 308 150, petra.tatickova@nzm.cz
Mgr. Jana Kubelková – majetkový referent, tel. 220 308 248, jana.kubelkova@nzm.cz
Ing. Petra Rozkošná – projektový ekonom, tel. 770 167 031, petra.rozkosna@nzm.cz

Referát ICT

Mgr. Marek Slančík – vedoucí referátu IT, správa sítě, tel. 220 308 395, 778 779 896, marek.slancik@nzm.cz
Vladimír Ondrák – IT, správa sítě, tel. 220 308 226, 770 102 581, vladimir.ondrak@nzm.cz

 

Oddělení pro veřejné zakázky a právní agendu

Ing. Roman Kuruc – vedoucí oddělení, tel. 220 308 392, 601 323 728, roman.kuruc@nzm.cz
Ing. Anton Říha – administrátor veřejných zakázek, tel. 770 170 953, anton.riha@nzm.cz
Mgr. Petr Konečný – administrátor veřejných zakázek, tel. 775 475 246, petr.konecny@nzm.cz

 

Oddělení evropských dotací a stavebních investic

oddělení je přímo řízeno náměstkem provozně-ekonomickým: Mgr. Tomáš Gec – tel. 220 308 391, tomas.gec@nzm.cz

Mgr. et Mgr. Jana Měchurová – finanční manažerka projektů IROP, tel. 777 363 278, jana.mechurova@nzm.cz
Dana Havelková – administrátorka projektu IROP Ostrava, Čáslav, tel. 220 308 269, dana.havelkova@nzm.cz

Investiční referát

Ing. David Vala – vedoucí investičního referátu, tel. 220 308 280, 770 167 030, david.vala@nzm.cz
Ing. Ctirad Zedník – investiční technik, tel. 777 355 164, ctirad.zednik@nzm.cz

 

Kontrolor

Mgr. Václav Šeferna – kontrolor, pověřenec pro ochranu osobních údajů, tel. 220 308 392,  778 772 335, vaclav.seferna@nzm.cz