Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Zaměstnanci muzea

> organizační struktura Národního zemědělského muzea (kontakty na vedoucí zaměstnance)

Zaměstnanci muzea

Jméno Kontakt Pobočka Útvar/ Kompetence
Pavel  Beneš
vedoucí odd., knihovník
770 164 410
pavel.benes@nzm.cz
NZM Ohrada
provozně produkční odd. Ohrada
knihovna
Ing. Markéta Ballová
kurátorka
606 648 449
marketa.ballova@nzm.cz
NZM Čáslav
-
podsbírka Rostlinná výroba II
Mgr. Ivan Berger
ředitel pobočky Ostrava
776 137 144
ivan.berger@nzm.cz
NZM Ostrava
-
-
Jaromír Böhm
opravář zemědělských strojů
NZM Čáslav
-
-
Bc. Adéla Čapková
produkční a koordinační pracovník
771 126 853
adela.capkova@nzm.cz
NZM Čáslav
-
-
Mgr. Kateřina Čapounová
marketingová specialistka
602 522 335
katerina.capounova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení marketingově-obchodní
odborní partneři, Síť zemědělských muzeí
Ing. Miroslav Čeněk
kurátor
770 164 412
miroslav.cenek@nzm.cz
NZM Ohrada
odborné odd. Ohrada
podsbírka Rybářství
David Černý
dokumentátor
david.cerny@nzm.cz
NZM centrála
oddělení muzeologie
-
Mgr. Eleni Dimelisová
muzejní edukátorka
220 308 136 (od úterý do pátku 9.00–14.00 h)
eleni.dimelisova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení produkce
-
PhDr. Pavel Douša, Ph.D.
ředitel pobočky Kačina a náměstek pro muzeologii
724 412 266
pavel.dousa@nzm.cz
NZM Kačina
-
ředitel
PhDr. Pavel Douša, Ph.D.
náměstek pro muzeologii, ředitel pobočky Kačina
724 412 266
pavel.dousa@nzm.cz
NZM centrála
-
-
Ing. Dita Drozdová
vedoucí oddělení
220 308 461, 607 093 334
dita.drozdova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení ekonomiky, rozpočtu a účetnictví
-
Alena Dubová
hlavní účetní
220 308 159, 776 438 874
alena.dubova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení ekonomiky, rozpočtu a účetnictví
-
Michaela Fialková
pokladní
220 308 111
NZM Praha
oddělení produkce
-
Miroslav Fíla
provozář
NZM Čáslav
-
-
Ing. Pavel Filipovský
investiční referent
220 308 331, 775 880 928
pavel.filipovsky@nzm.cz
NZM Praha
oddělení provozně-investiční
-
Ing. Tereza Fílová
produkční a projektová pracovnice, referentka majetkové správy
777 459 513
tereza.filova@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
-
Sylvie Foltová
finanční referentka a administrativní pracovnice
778 730 586
sylvie.foltova@nzm.cz
NZM Ostrava
-
-
Bc. Hana Formánková
odborná asistentka
220 308 247, 770 147 344
hana.formankova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení vědy a výzkumu
sekretariát a podatelna
Dana Havelková
administrátorka projektu IROP Ostrava, Čáslav
dana.havelkova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení evropských dotací a stavebních investic
IROP Ostrava, Čáslav
Pavla Heřmanová
rozpočet
220 308 240, 773 451 014
pavla.hermanova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení ekonomiky, rozpočtu a účetnictví
-
Ing. Jiří Houdek
ředitel pobočky Ohrada a pobočky Praha, náměstek pro prezentaci
724 996 626
jiri.houdek@nzm.cz
NZM Ohrada
-
-
Ing. Jiří Houdek
ředitel pobočky Praha a pobočky Ohrada, náměstek pro prezentaci
724 996 626
jiri.houdek@nzm.cz
NZM Praha
-
ředitel pobočky, náměstek pro prezentaci
Ing. Jiří Houdek
náměstek pro prezentaci a ředitel poboček Praha a Ohrada
724 996 626
jiri.houdek@nzm.cz
NZM centrála
-
-
Ing. Jolana Hyláková
kurátorka podsbírky životní prostředí, botanika
778 708 613
jolana.hylakova@nzm.cz
NZM Valtice
-
-
Bc. Jana Jakubská
kurátorka fondu Archiválie
220 308 161, 771 122 852
jana.jakubska@nzm.cz
NZM centrála
oddělení muzeologie
fond Archiválie
Jana Jandová
vedoucí oddělení
220 308 172, 773 451 013
jana.jandova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení produkce
PR, styk s veřejností
Bc. Romana Janíková
knihovnice, asistentka ředitele
romana.janikova@nzm.cz
NZM Valtice
-
knihovna
Mgr. Dana Janotová
vedoucí oddělení ochrany sbírky
771 122 854
dana.janotova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení muzeologie
-
Mgr. Jana Jírovcová
kurátorka
777 457 040
jana.jirovcova@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
podsbírka Živočišná výroba
Ing. Hana Kabíčková
personalistka
220 308 343, 778 493 187
hana.kabickova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení ekonomiky, rozpočtu a účetnictví
-
Jana Kadlecová
vedoucí oddělení
220 308 328, 602 635 915
jana.kadlecova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení prezentace
-
Mgr. Kristýna Kadlecová
personální administrátor
778 427 230
kristyna.kadlecova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení ekonomiky, rozpočtu a účetnictví
-
Karolína Kadlecová
pokladní, lektorka
220 308 111
NZM Praha
oddělení produkce
-
Jana Kalášková
asistentka oddělení muzeologie
778 522 638
jana.kalaskova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení muzeologie
-
Bc. Petra Kempná
muzejní pedagožka
776 623 799
petra.kempna@nzm.cz
NZM Ostrava
-
-
David Kempný
správce budovy
603 347 975
kempes1@seznam.cz
NZM Ostrava
-
-
Mgr. Ivana Kinská
lektorka
770 183 117
ivana.kinska@nzm.cz
NZM Ohrada
provozně produkční odd. Ohrada
lektorské programy NZM Ohrada
Ing. Václav Kinský
zástupce ředitele pobočky Ohrada, vedoucí oddělení, kurátor
773 765 161, 777 554 982
vaclav.kinsky@nzm.cz
NZM Ohrada
odborné odd. Ohrada
-
Tereza Klimentová, DiS.
konzervátorka
778 540 670
tereza.klimentova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení ochrany sbírky
-
Petr Kohoutek
konzervátor
NZM Čáslav
-
-
Mgr. Petr Konečný
administrátor veřejných zakázek
775 880 927
petr.konecny@nzm.cz
NZM centrála
oddělení pro veřejné zakázky a právní agendu
-
Mgr. Martin Kopeček
kurátor, projektový pracovník
martin.kopecek@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
sbírkové a mobiliární fondy, projekty
Ing. Šárka Kopecká
produkční, koordinační, projektová a programová pracovnice
731 233 520
sarka.kopecka@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
-
Bc. Magdalena Kořenská
manažerka expozice Gastronomie
220 308 329, 777 363 396
magdalena.korenska@nzm.cz
NZM Praha
oddělení produkce
kurzy vaření, expozice Gastronomie
Lukáš Kovalský
vedoucí referátu
773 767 182
Lukas.Kovalsky@nzm.cz
NZM Praha
OERÚ
správce informačních a komunikačních technologií
Ing. Vilém Křeček
ředitel pobočky Valtice, kurátor
606 732 816
vilem.krecek@nzm.cz
NZM Valtice
-
podsbírky Zelinářství a Květinářství
Mgr. Tamara Kroupová
koordinační, projektová a programová pracovnice, edukátorka v kultuře
220 308 329, 603 256 618
tamara.kroupova@nzm.cz
NZM Praha
oddělení produkce
pronájmy
Mgr. Marta Krusberská
archeoložka, kurátorka
778 454 913
marta.krusberska@nzm.cz
NZM Ostrava
-
podsbírka Archeologie zemědělství
Mgr. Lucie Kubásková
vedoucí oddělení muzeologie, kurátorka podsbírky Potravinářská výroba
702 139 590
lucie.kubaskova@nzm.cz
NZM centrála
oddělení muzeologie
podsbírka Potravinářská výroba