Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava Hlasy přírody

Termín konání: 30. 3. 2018 – 31. 10. 2018

Výstava Hlasy přírody

Pronikněte do fascinujícího světa našich němých souputníků životem na výstavě Hlasy přírody!

Na výstavě se prostřednictvím videí seznámíte s jednotlivými typy chování hospodářských zvířat, pohyb a další životní projevy rostlin vám přiblíží časosběrné kamery. Na modelech zemědělských staveb se seznámíte s vlivem staveb na welfare zvířat a jeho dopadem na chování zvířat. V části výstavy věnované rostlinám si můžete na vlastní kůži vyzkoušet, jak na dotyk člověka reaguje mimóza či netykavka nebo šťavel.

Výstava ukazuje, že zvířata „mluví“ určitými stabilními způsoby chování, v nichž se uplatňuje vedle hlasových projevů především řeč těla. Rozlišujeme chování potravní, komfortní, ochranné, teritoriální, rozmnožovací, sociální, hravé a vlastní komunikaci.

Poznání komunikace rostlin je zatím na mnohem nižší úrovni než u zvířat. Přesto i zde je již zřejmé, že i rostliny spolu komunikují prostřednictvím kořenového systému zprostředkovaným soužitím s houbami. Rostliny mají i vyvinuté sociální a obranné chování a dokonce i paměť. Cítí bolest, strach a naopak zažívají i libé pocity. Dokonce i „mluví“, tj. vydávají různé zvuky v pro člověka neslyšitelných, ale přístroji zaznamenatelných délkách zvukových vln.