Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Vorařský den

Termín konání: 11. 9. 2021

Vorařský den, Ohrada

Připomenutí voroplavby s využitím sbírkových předmětů, ukázky řemesel.