Příběh zemědělství – Praha

Seminář Za tajemstvím genetických zdrojů

Termín konání: 19. 10. 2017

Seminář Za tajemstvím genetických zdrojů

Zajímavosti o bramborách, obilninách, krajových odrůdách ovocných stromů a zeleniny, ale i o bylinkách, koření či netradičních druzích luskovin, které mohou významně obohatit váš jídelníček, se dozvíte na semináři  "Za tajemstvím genetických zdrojů – nutriční a zdravotní kvalita tradičních a netradičních plodin". 

Seznámíte se nejen s Národním programem konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity, v němž se dnes nachází více než 52 tisíc rostlinných položek, ale i s jednotlivými výzkumnými pracovišti, která o tyto rostlinné kolekce dlouhodobě pečují.

Na příkladech vybraných skupin plodin vám ukážeme, že rostliny, uchovávané pro záchranu historických odrůd a údržbu genetické rozmanitosti, dokážou i dnes nabídnout velmi zajímavé nutriční a zdravotní kvality.

Seminář  je určen nejen zemědělcům a šlechtitelům, ale i výrobcům potravin, drobným pěstitelům a všem, které zajímá pěstování starých a netradiční odrůd či zajímavé nutriční vlastnosti potravin. 

 

Na seminář Vás srdečně zve Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i., a Národním zemědělským muzeem, s. p. o.

Akce je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství.

Místo konání

  • Malý sál Národního zemědělského muzea, Kostelní 44, Praha 7

 

Vstup na seminář je zdarma, součástí programu je možnost prohlídky Národního zemědělského muzea. Svoji účast prosím potvrďte e-mailem: janovska@vurv.cz

 

Program

9:30 – 10:00 Prezence účastníků
10:00 – 10:40 Genetické zdroje rostlin (GZR): k čemu jsou, proč je konzervovat a chránit
(Ing. Vojtěch Holubec, CSc., VÚRV, Praha)
10:45 – 11:15 Genetické zdroje rostlin z pohledu Ministerstva zemědělství
(Mgr. Iva Křížková, Ph.D., MZe)
11:20 – 11:40 Kde najít informace o GZR (Ing. Ludmila Papoušková, Ph.D., VÚRV, Praha)
11:45 – 11:55 Diskuse
11:55 – 12:40 Oběd
12:45 – 13:05 Nutriční a zdravotní význam konzumace jádrového ovoce (jablka, hrušky)
(Ing. Jiří Sedlák, Ph.D., Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s. r. o.)
13:10 – 13:30 Genetické zdroje pšenic a jejich potenciál v oblasti nutriční kvality
(Ing. Václav Dvořáček, Ph.D., VÚRV, Praha)
13:35 – 13:55 Oves, ječmen, žito – součást zdravého jídelníčku
(Ing. Marta Zavřelová, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o.)
14:00 – 14:20 Brambory – zdravá potravina (Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.,
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.)
14:25 – 14:50 přestávka na kávu
14:50 – 15:10 Genetické zdroje léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v ČR
a jejich význam pro zdraví
(Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D., VÚRV, Olomouc)
15:15 – 15:35 Genetické zdroje zelenin z pohledu zdravé výživy (Ing. Miroslav Hýbl, Ph.D., VÚRV, Olomouc)
15:40 – 16:00

Netradiční druhy ovoce jako zdroj bioaktivních látek (doc. Ing. Jiří Mlček, Ph.D., Ústav analýzy
a chemie potravin, Fakulta technologická, UTB ve Zlíně)

16:05 – 16:25 Pěstování a využití vybraných netradičních druhů luskovin v České republice (Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., Troubsko)
16:30  závěrečná diskuse a možnost prohlídky Národního zemědělského muzea


Malé občerstvení v průběhu semináře zajištěno.

Fotoalbum