Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Rybník, krajina a my v soukolí času

Termín konání: 19. 7. 2021 – 31. 10. 2021

Munický rybník, Ohrada

Výstava představí s využitím hmotných, ikonografických a textových materiálů a moderních metod prezentace fenomén rybníkářství v české kulturní krajině s propojením dobového života, tradic i národní a regionální identity v průřezu české historie až po současnost.