Národní zemědělské muzeum

Konference Agrární/zemědělská osvěta a vzdělávání

Termín konání: 8. 11. 2018 – 9. 11. 2018

Konference Agrární zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve střední Evropě

Mezinárodní interdisciplinární vědecká konference
/ An international cross-disciplinary scientific conference

Agrární zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve střední Evropě

Instituce a osobnosti, jejich působení v kontextu politického, ekonomického, sociálního a kulturního vývoje středoevropského venkova

/ Agrarian/Agricultural Education and Public Awareness in Central Europe in the 18th to 21st Century

Institutions and Personalities, Their Work within the Context of Political, Economic, Social, and Cultural Development of Central European Rural Society

 

Pořádají / Organising Institutions:

Místo konání / Location:

  • Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7

Organizační výbor / Organising Committee:

  • PhDr, Jitka Balcarová, Ph.D.; Jana Kalášková; RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.; prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.; doc. PhDr. Jiří Šouša. CSc.; Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

 

Organizační poznámka:

  • Možnost prezentace prostřednictvím dataprojektoru zajištěna.
  • Ubytování si účastníci hradí sami. Možnost zprostředkování cenově výhodného ubytování v rámci Univerzity Karlovy. Kapacita je však omezena. Pokud máte zájem o univerzitní ubytování, prosíme, sdělte nám to co nejdříve. 
  • Konferenční poplatek ve výši 400 Kč bude vybírán při registraci ve dnech konání konference. Studenti jsou od platby oproštěni.

 

/ Further details on organisation:

  • Data projector is provided for participants who wish to use it for their presentations. 
  • Participants are expected to pay for their accommodation. There is an option of organizing inexpensive accommodation within the Charles University but the number of places is limited. If you do wish us to organise accommodation for you, let us know as soon as possible. 
  • Conference fee of 400 CZK will be collected during registration at the start of the conference. Students do not pay the conference fee. 

 

> online přihlašovací formulář / online registration form

(Registrujte se prosím do 30. 8. 2018. / Conference Registration until August 30, 2018.)

 

> pozvánka / invitation (pdf)

> call for papers (CZ/EN)

> přihláška a anotace / Registration and contribution summary (docx)

Přihláška na konferenci / Registration form

Jméno / First name
Příjmení / Surname
Titul / Title
Účast s příspěvkem / Participation with paper
Název příspěvku / Title of conference paper
Anotace (max. 800 znaků) / Summary of paper (max. 800 characters)
Název a adresa instituce / Name and address of home institution
Adresa - soukromá osoba / Address - private person
Kontaktní adresa / Contact address
E-mail
Telefon / Telephone number