Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Kačina dokořán

Termín konání: 4. 4. 2020

Kačina dokořán

Otevření návštěvnické sezóny s odborným výkladem.