Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Jindřich Štreit a lidé v zemědělství

Termín konání: 1. 5. 2021 – 31. 10. 2021

Výstava Jindřich Štreit, Ostrava

Jindřich Štreit, světoznámý fotograf, se již od 70. let 20. století věnuje dokumentaci venkovského života. Výstava Národního zemědělského muzea v Ostravě prezentuje výběr nejzajímavějších fotografií, které zobrazují člověka – zemědělce v průběhu více jak 30 let.

Výstava bude zahájena se znovuotevřením muzeí na jaře 2021.

Černobílé fotografie vznikaly v 80. letech 20. století na Státním statku Bruntál (oborový podnik, odštěpný závod 08 Rýžoviště), kde pracoval jako dispečer. V roce 2018 oslovilo NZM Jindřicha Štreita, aby se jako první autor zhostil dokumentace našeho současného zemědělství na Rýmařovsku a Olomoucku. Prezentovaný cyklus fotografií umožní návštěvníkovi zahlédnout proměny, ale zároveň i stálost českého zemědělství.