Muzeum zemědělské techniky – Čáslav

Den bezpečnosti

Termín konání: 26. 4. 2018, 9:00–13:00

Den bezpečnosti

Akční ukázky práce jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému – Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a dalších.

Jak vypadá zásah hasičů nebo policie? Jaké to je, sedět v autě hlavou dolů? Jak správně poskytnout první pomoc?

Již čtvrtý ročník Dne bezpečnosti v čáslavském muzeu zemědělské techniky nabídne zejména dětem atraktivní podívanou na práci všech, kdo se starají o naše bezpečí, a umožní i nahlédnout do zákulisí. Děti si mohou vyzkoušet hasičskou přilbu, výhled z řidičské kabiny hasičského vozu, otestovat své znalosti poskytování první pomoci nebo se podívat, jak vypadá policejní zásah proti nebezpečnému teroristovi nebo práce psovodů.

Kromě ukázek činnosti policie, hasičů a zdravotníků potkáte v Čáslavi na Dni bezpečnosti i zástupce ČČK, BESIPu, Nadační fond Kryštůfek nebo SOŠ a SOUd Čáslav.

V rámci akce budou rovněž zpřístupněny vybrané haly Národního zemědělského muzea Čáslav.

Program:

hlavní předváděcí plocha:

  • 9:00 zahájení akce zástupcem města Čáslav
  • 9:30 – 12:30 ukázky práce vybraných složek Policie ČR, HZS, SOŠ   a SOUd Čáslav, a Kryštůfek záchranář + ČČK + Záchranná služba

průběžně: 

  • jednotlivá stanoviště umístěná po obvodu plochy (BESIP, další složky Policie ČR, HZS Kutná Hora a Čáslav, Nadační fond Kryštůfek, ČČK,  Městská policie Čáslav, SOŠ a SOUd)
  • prohlídka přistavené techniky s komentářem
  • výstavní haly s historickými exponáty a výstava fotografií 100 let Národního zemědělského muzea
Vstupné
  • zdarma
Kontakt: 
Partneři akce:
  • Město Čáslav, Policie ČR, BESIP, Hasičský záchranný sbor Kutná Hora, Zdravotnická záchranná služba, Městská policie Čáslav, Nadační fond Kryštůfek, Český červený kříž oblastní spolek Kutná Hora, SOŠ a SOUd Čáslav, příspěvková organizace, AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Čáslav, Asig, s. r. o. dopravní značení Čáslav

 

Fotoalbum