Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Výstava Živá voda

Termín konání: 1. 9. 2022 – 30. 11. 2022

Výstava Živá voda

Panelová výstava vznikla ve spolupráci se spolkem Živá voda, představující projekt Živá krajina. 

Tento projekt představuje komplexní přístup k nápravě krajiny jejím zdrsněním a segmentací s cílem zádrže vody, snížení energie proudící vody při bleskových povodních, snížení eroze a podpory biodiverzity naší krajiny. To vše v rozsahu ucelených povodí. Tímto způsobem chce pomoci adaptovat českou krajinu na klimatickou změnu.

Panelová výstava bude v našem muzeu k vidění od 1. září do konce listopadu 2022