Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava Modely lidových staveb

Termín konání: 1. 4. 2017 – 31. 10. 2017

Výstava Modely lidových staveb

Jedinečná kolekce vybraných modelů lidových staveb z celého meziválečného Československa, tj. včetně Slovenska a Podkarpatské Rusi, je od 1. 4. 2017 přístupná na zámku Kačina.

Na výstavě najdete chudé roubené jednoprostorové chalupy Rusínů spolu s typickými dřevěnými pravoslavnými kostelíky. Ze Slovenska pak bohatou selskou usedlost ze středního Slovenska a jako kontrast proti ní chudou chalupu z hornatého severního Slovenska. Morava spolu se Slezskem je zastoupena jak hliněnými, tak i roubenými stavbami a v Čechách uvidíte jak hrázděné stavby ze severozápadního pohraničí, tak i roubené chalupy z Podkrkonoší či z Českomoravské vrchoviny, stejně jako jihočeský zděný statek ve stylu lidového baroka nebo alpský dům z Volar.

Základ kolekce vystavených modelů pochází z Národopisné výstavy českoslovanské z roku 1895. Z tohoto období pocházejí i slovenské modely. Stavby z Podkarpatské Rusi byly doplněny až v průběhu meziválečného období a modely staveb z německojazyčného pohraničí přibyly do sbírky až koncem 20. století. Dnes představuje kolekce modelů lidové architektury Národního zemědělského muzea nejrozsáhlejší a nejúplnější sbírku modelů lidových staveb v celé České republice.