Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Výstava Losi – návrat velikánů

Termín konání: 1. 7. 2020 – 31. 10. 2020

výstava Losi – návrat velikánů, Národní zemědělské muzeum Ohrada

Majestátní los je největším zástupcem jelenovitých, přesto však zůstává jedním z nejtajemnějších zástupců naší fauny. Pojďme prostřednictvím naší výstavy alespoň letmo nahlédnout do života těchto plachých obrů.

Podivuhodný kopytník s lopatovitým parožím, velkým nosem a chůdovitými končetinami obýval naši krajinu až do 16. století a opět se u nás začal usazovat až v 2. polovině 20. století.

Dnes je opět součástí naší krajiny a jeho návrat je jedním z aktuálních témat české ochrany přírody i myslivosti. Přesto ho zatím jen málo lidí mělo možnost spatřit v jeho přirozeném prostředí. 

Záštitu nad výstavou převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.

 

výstava Losi – návrat velikánů, Národní zemědělské muzeum Ohrada