Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Výstava České myslivosti zdar a škůdcům zmar! Vhledy do české myslivecké historie a současnosti

Termín konání: 7. 8. 2023 – 31. 10. 2023

Výstava České myslivosti zdar a škůdcům zmar! aneb Vhledy do české myslivecká historie a současnosti

Víte, že myslivečtí sokolníci se svými vycvičenými dravci chrání kromě letišť i velké skládky odpadu? Nebo že myslivci každoročně odpracují tisíce hodin na výsadbě remízů, alejí či stavbě oplocenek? Mezi myslivci je i mnoho akademických malířů. Chcete vidět jejich díla? O mysliveckých tradicích a mluvě jste určitě také slyšeli. Ale rozumíte jí? Víte třeba, jak se myslivci zdraví?

Nejen na tyto všetečné otázky vám jistě odpoví naše velká výstava, která je vpravdě pouze vhledem do pestré a důležité činnosti myslivců v našich zemích v různých etapách historie. Přijďte zjistit i důvody, proč před sto lety vznikla jednota českých, moravských a slovenských myslivců nebo proč jsou tradice české myslivosti zapsány na seznamu nehmotného kulturního dědictví České republiky.

Touto výstavou se připojujeme k oslavám 100. jubilea trvání Českomoravské myslivecké jednoty,  jejíž činnosti si vážíme.

K tématu jsme připravili mysliveckou muzejní detektivku pro malé a velké v podobě zábavného návštěvnického kvízu o zajímavé ceny.

Výstava se uskuteční v termínu od 7. srpna do 31. října 2023.