Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Výstava Bez půdy to nepůjde

Termín konání: 1. 11. 2021 – 31. 3. 2022

Výstava Bez půdy to nepůjde, Ostrava

Bez půdy to nepůjde – tak se jmenuje výstava, kterou připravilo Biologické centrum Akademie věd České republiky. Výstava umožňuje nahlédnout do fascinujícího světa v půdě a pochopit její význam pro život na Zemi.

Na půdě stojí základ naší civilizace a půda je základem života. Kromě produkce potravin má půda nezastupitelný význam v krajině, kde jímá a čistí vodu, rozkládají se zde organické látky i nebezpečné chemikálie. Půda spoluvytváří zdravé životní prostředí.