Muzeum zemědělské techniky – Čáslav

Sklízecí mlátičky

Sklízecí mlátičky, Národní zemědělské muzeum Čáslav

Ucelená řada kombajnů používaných na našem území ve dvacátém století.

Najdete zde výrobky osmi světových firem, které u nás tvořily nejpočetnější skupinu strojů při sklizni obilovin.

Vystaveným exponátům dominuje prototyp české sklízecí mlátičky SM-500, vyrobený v roce 1971. Jednalo se o velice pokrokový stroj, jenž v mnohém předčil dosavadní světovou produkci. Jeho sériová výroba se bohužel neuskutečnila a vývoj byl předán do NDR.

Zpřístupněný depozitář Sklízecí mlátičky, Národní zemědělské muzeum Čáslav