Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny – Valtice

Expozice Historické vinařské lisy a nářadí

Expozice Historické vinařské lisy a nářadí

Stálá expozice valtické pobočky Národního zemědělského muzea Historické vinařské lisy a nářadí dokumentuje poměrně dlouhý vývoj technologie zpracování hroznů. V Muzeu vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích patří co do rozlohy k největším stálým expozicím.

Zmínka o prvních vinařských lisech v českých zemích se datuje z 11. století, ze zprávy o vinici s lisem u vsi Dřísy, kterou Břetislav I. daroval kapitule staroboleslavské. Na Moravě je existence vinařského lisu doložena z roku 1582 jeho vyobrazením v gruntovní knize města Uherského Brodu. Tyto lisy byly celodřevěné a pochopitelně se téměř nedochovaly. Dřevěné kombinované lisy se ale používaly ještě po druhé světové válce, díky čemuž je v muzeu zachován bohatý dokumentační materiál.

Sbírka lisů ve valtické pobočce NZM se skládá nejen z moderních kovových lisů, dosud běžně používaných „malovinaři“, ale pyšní se i starými dřevěnými lisy (nejstarší je z roku 1719). Mezi nimi dominuje mohutný exemplář vysoký 2,45 m, široký 3 m, s mísou 1,5×1,5. Jeho hmotnost je odhadována na 2000 kg.

Je zde k vidění i malý kládový lis, lis z Valašska s kamennou mísou, podomácku vyrobený lis z roku 1910 představující modernizovanou generaci vinařských lisů, u nichž už byl nejsložitější díl – vřeteno a jeho hlava – nahrazen továrním, železným výrobkem. Součástí expozice jsou i ukázky vinařských dřevěných sudů s objemy uvedenými v původních mírách – vědrech – a drobného nářadí používaného při vinobraní – mlýnky, putny, kosíře apod.

V expozici jsou nejen podrobné popisy vystavených lisů, ale i vinařských staveb.

Po dobu rekonstrukce valtického muzea je otevřena pouze expozice Krajina Lednicko-valtického areálu, ostatní expozice nebudou přístupné. Děkujeme za pochopení.

Fotoalbum