Příběh zemědělství – Praha

Zveme vás na konferenci Antonín Švehla, český sedlák, politik a státník

Zveme vás na konferenci Antonín Švehla, český sedlák, politik a státník

Zveme vás na mezinárodní vědeckou konferenci u příležitosti 150. výročí narození Antonína Švehly, českého sedláka, politika a státníka, která se uskuteční ve dnech 13.–14. dubna 2023 v Národním zemědělském muzeu v Praze.

Konference je věnována jednomu ze zakladatelů a významných protagonistů vývoje Československé republiky 20. let dvacátého století Antonínu Švehlovi, který se významně zasloužil i o vznik řady kulturních a paměťových institucí – zemědělského muzea, zemědělské knihovny a zemědělského archivu.

Konference se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Miloše Vystrčila a ministra zemědělství Zdeňka Nekuly.

 Přihlaste se na konferenci Antonín Švehla, český sedlák, politik a státník zde

konference Antonín Švehla, český sedlák, politik a státník