Příběh zemědělství – Praha

Zveme studenty středních škol na přednášky o půdě

Zveme studenty středních škol na přednášky o půdě

Ve spolupráci s doktorandy z Ústavu pro životní prostředí (PřF UK) jsme přichytali cyklus přednášek O půdě pro studenty středních škol. Cyklus na téma půda proběhne v Národním zemědělském muzeu od 20. dubna do 25. května.

Pro školy jsou přichystány čtyři okruhy, které studentům přiblíží toto mnohovrstevnaté téma a seznámí je s nejnovějšími poznatky z tohoto oboru. Přednášky povedou doktorandi Přírodovědecké fakulty.

Cyklus je podpořen projektem Trendy ochrany přírody podporovaného v rámci Norských fondů, výzvy „Reine – Zvyšování povědomí veřejnosti v oblasti zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech“ a díky podpoře Státního fondu životního prostředí.

 

Přednášející

Mgr. Petra Zedníková a Mgr. Lucie Buchbauerová: Půda a zemědělství

Mgr. Alena Peterková: Půdní organismy a jejich role v půdních procesech

Mgr. Marie Hovorková a Mgr. Erika Reitschmiedová: Vývoj půdy a obnova ekosystémů na výsypkách po těžbě uhlí

Saliha Irshad MSc & Jimmi Clifford Oppong MSc: How soil organic matter get stored in soil

 

Přihlášky a více informací o jednotlivých přednáškách

přednáška Půda a zemědělství – 20. 4., 4.5., 11. 5. 2022

přednáška Půdní organismy a jejich role v půdních procesech – 27. 4. 2022

přednáška Vývoj půdy a obnova ekosystémů na výsypkách po těžbě uhlí – 3. 5., 11. 5. 2022

přednáška How soil organic matter get stored in soil – 12. 5. 2022

cyklus přednášek O půdě

 

Společně pro zelenou Evropu    Trendy ochrany přírody