Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Zázračné divadlo barokního světa je k vidění na Kačině

Zázračné divadlo barokního světa je k vidění na Kačině

Chotkové měli velkou oblibu v divadle. Novinkou letošní sezony je proto divadelní pavilon v zámecké kapli, kde jsme umístili přesné a funkční provedení barokního marionetového divadla. Po téměř padesáti letech se na Kačinu vrátilo také historické loutkové divadlo rodiny Chotků i originály divadelních kostýmů, ve kterých zakladatelé zámku účinkovali.

Divadlo na Kačině žije stále, po prohlídce obou divadel a kostýmů si zajděte i na divadelní představení.

Zázračné divadlo barokního světa 

Zázračné divadlo barokního světa naleznete v zámecké kapli. Vzniklo v roce 1993 pro inscenaci opery Orfeo ed Euridice klasicistního autora Christopha Willibalda Glucka. Jde o přesné provedení barokního marionetového divadla vytvářející dokonalou opticko-akustickou divadelní iluzi barokní formy. Divadlo svou originalitou zaujalo i Davida Copperfielda, který si jej chtěl zakoupit.

Malované loutkové divadlo

Dalším zajímavým divadlem, které v zámecké kapli naleznete je loutkové divadlo. Malované divadélko původně sloužilo jako kulisa pro loutkové hry, které byly pořádány pro zábavu dětí hraběte Jindřicha Chotka (1802–1864). Společně s dalšími chotkovskými teatráliemi však bylo v 60. letech 20. století převezeno z Kačiny do Prahy a stalo se součástí sbírek Divadelního oddělení Národního muzea.

Na Kačinu se též vrátily divadelní kostýmy z původního chotkovského zámeckého divadla, které také v divadelním pavilonu naleznete. 

Chotkové jako divadelníci

Připomeňme si divadelní historii Chotků. Divadelní aktivity tvořily nedílnou součást života příslušníků hraběcího rodu Chotků od 2. poloviny 18. století. Zprvu byla divadelní přestavení pořádána na zámku ve Veltrusech. Po získání Novodvorského panství Chotky (1764) se součástí zámku v Nových Dvorech stalo zimní a letní zahradní divadlo. Rovněž v nové rodové rezidence na Kačině, kterou nechal v letech 1806–1824 postavit hrabě Jan Rudolf Chotek (1748–1824), nesměla chybět divadelní scéna umístěná do tzv. pavilonu kaple. Dostavba kačinského divadla se však nakonec protáhla až do roku 1851, kdy proběhlo jeho slavnostní otevření. V 50. a 60. letech 19. století se na Kačině odehrával bohatý divadelní život. Do přípravy a realizace divadelních představení se zapojovaly jak děti Jindřicha Chotka, tak vybraní chotkovští zaměstnanci. Hlavní iniciátorem kačinských divadelních aktivit byl především nejstarší Jindřichův syn Rudolf Karel Chotek (1832–1894), autor nejméně čtrnácti divadelních her. A není vyloučeno, že Rudolfův celoživotní zápal pro divadlo se zrodil během sledování her v chotkovském loutkovém divadle.

Divadla i kostýmy můžete vidět po celou návštěvnickou sezónu denně od 9 do 17 hodin. Pokud si s dětmi budete chtít zahrát loutkové divadlo, zavítejte do nové expozice Příběh dřeva v hlavní budově zámku. 

Více o historii Zázračného divadla barokního světa se dozvíte v krátkém videu nebo osobně na Kačině.