Příběh zemědělství – Praha

Zabijačka očima fotografa Jindřicha Štreita

Zabijačka očima fotografa Jindřicha Štreita

Jindřich Štreit se fotografováním venkovského života svázaného s prací v zemědělství věnuje již od 70. let minulého století. Tehdy ještě v tomto oboru pracovalo více než půl milionu zaměstnanců.

V roce 2018 se z podnětu Národního zemědělského muzea k zemědělství vrátil. A byl to návrat do zcela jiného prostředí. Změnil se způsob hospodaření, vlastnické vztahy a pracuje zde již jen zlomek původního počtu lidí. Co se ale nezměnilo, je závislost naší civilizace na potravinách.

V roce 2018 zahájilo Národní zemědělské muzeum projekt dokumentace současného českého zemědělství. Každý rok muzeum oslovuje jednoho renomovaného fotografa, který se této tematice během jednoho roku systematicky věnuje. Prvním osloveným byl právě Jindřich Štreit.
Kvalitní fotografie v sobě snoubí dva principy – krásu a dokument. A to jsou věci, které budou muzejníky vždy zajímat.

 

Podívejte se na video, ve kterém fotograf vzpomíná na své fotografování zabijaček.

.

 

Fotografie za zabijaček v Chudobíně a Květné, 2019