Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny – Valtice

Z valtických sbírek: vřetenový lis

Z valtických sbírek: vřetenový lis

Na valtické pobočce Národního zemědělského muzea se nachází jedinečná kolekce vinařských lisů. Prohlédnout si je můžete ještě o listopadových víkendech a v pátek 17. listopadu, kdy bude muzeum vždy od 10 do 14 hodin oteřeno. Připomínáme, že pro vstup do muzea můžete použít vstupenku do zámku Valtice.

Dubový obr z roku 1719

Nejstarším a nejcennějším je mohutný vřetenový lis z roku 1719. Jeho celková výška je 280 cm, šířka 272 cm a hloubka 170 cm. Muzeum ho získalo v roce 1981 od pana Ludvíka Palacha z Moravské Nové Vsi. Lis byl prakticky kompletní a zachoval se ve velice dobrém stavu, při restaurování bylo nutné nahradit pouze čepy spojující dvě spodní klády.

Klanice, hinšt a kláda

Lis je zhotoven z dubového dřeva a je tvořen dvěma silnými sloupy zvanými klanice  (slubice či stojky). Do klanic je zasazena jedna horní kláda zvaná hinšt (hyndž, hřebec) a dvě spodní klády zvané jednoduše kláda (skříň, grunt). Klanice, hinšt a dolní kláda tvoří rám celého lisu. V horní kládě je vydlabán otvor se závity, jímž prochází šroub (vřeteno) z tvrdého dřeva. Ve spodní části šroubu, který tvoří takzvaná hlava (matka, hruška), jsou dva otvory pro zasunutí sochoru, pomocí něhož se šroubem otáčelo.

Unikátní okřín

Součástí lisu je i obdélníková mísa (okřín, koš), která má na přední stěně otvor pro odtok vytlačené hroznové šťávy. Ta je u tohoto lisu zvlášť unikátní, protože je vyrobena pouze z jednoho kusu dřeva. Její šířka je 100 cm, výška 36 cm a hloubka 170 cm. Uvážíme-li, že součásti lisu byly vyráběny z jádra, tedy ze střední části kmene stromu, musel mít kmen dubu alespoň 140 cm. Obvykle jsou mísy složeny ze dvou až tří částí. U lisu je zachována i původní „husa“, tedy trámek přenášející tlak vřetene na podložené trámky a dále přes silné desky na hroznovou drť.

LP 1719

Na lisech můžeme často pozorovat také originální zdobení v podobě nejrůznějších ornamentů, jako například srdce, kříž, sluneční kruh, hvězdice, ale také letopočet nebo iniciály majitele či tesaře lisu. Toto zdobení se objevovalo převážně na horní kládě – hinštu. Také na našem lisu můžeme pozorovat ozdobný vyřezávaný čtverec, v němž je nápis LP 1719, který je rokem zhotovení. Ve čtverci je také další, zjevně dodatečně přidaný letopočet 1766, o němž není známo, jakou událost by měl připomínat.

Autor neznámý

Na lisu bohužel chybí iniciály majitele, který lis objednal, i tesaře, který lis zhotovil. Protože tyto mohutné lisy byly zhotovovány převážně přímo ve vinném sklepě, můžeme soudit, že objednatelem i majitelem lisu byl předek posledního majitele – pana Palacha.

 

Nejen tento, ale i mnoho dalších lisů najdete ve sbírce Národního zemědělského muzea.