Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstavy na Kačině: včely, hlasy přírody i osobnosti zemědělství

Výstavy na Kačině: včely, hlasy přírody i osobnosti zemědělství

Pro rok 2018 připravilo muzeum českého venkova na zámku Kačina rekordní počet výstav. Seznámíte se tu s životem včel nebo komunikací zvířat i rostlin, představíme vám největší osobnosti českého zemědělství, navnadíme vaše chuťové pohárky na výstavě o historických cukrárnách nebo si odnesete tipy na zemědělská muzea v zemích bývalé rakousko-uherské monarchie.

Výstavy si můžete prohlédnout v rámci 5. prohlídkové trasy (kromě výstavy Kroje českých sedláků, která je součástí 3. trasy).  > všechny prohlídkové trasy zámku Kačina

Království včel

Nejúspěšnější výstavou loňského roku se na Kačině stala výstava Království včel. Proto se letos dočkala podstatného rozšíření. Zatímco první část se věnuje příbytkům včel včetně živého zámeckého úlu, nové rozšíření zpřístupňuje útroby včelína, nabízí interaktivní hru a další audiovizuální prvky. Výstava také tematizuje problematiku včelích nepřátel. > více o výstavě Království včel II

Hlasy přírody – Jak mluví rostliny a zvířata

Na toto téma volně navazuje výstava Hlasy přírody – Jak mluví rostliny a zvířata, která vás seznámí s fascinujícím světem přírody a představuje méně známé způsoby dorozumívání fauny i flóry. Dozvíte se tu, že zvířata „mluví“ určitými stabilními způsoby chování, v nichž se uplatňuje vedle hlasových projevů především řeč těla, nebo že i rostliny mají vyvinuté sociální a obranné chování a dokonce i paměť.  > více o výstavě Hlasy přírody – Jak mluví rostliny a zvířata

Tváře zemědělství

Národní zemědělské muzeum slaví v roce 2018 výročí sto let od svého založení. Na zámku Kačina je připomíná mimo jiné výstava Tváře zemědělství, po celou sezonu volně rozptýlena ve všech prostorách. Výstava jednoduchou a interaktivní formou představuje ikonické postavy dějin českého zemědělství.  > více o výstavě Tváře zemědělství

Zemědělská muzea nástupnických zemí Habsburské monarchie

Rok 1918 připomíná panelová výstava Zemědělská muzea nástupnických zemí Habsburské monarchie, která představuje široký proud vzniku zemědělských muzeí v bývalé rakousko-uherské monarchii a dává vznik Československého zemědělského muzea do souvislostí s děním po celé Evropě. Výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství. > více o výstavě Zemědělská muzea nástupnických zemí Habsburské monarchie

České lidové kroje z počátku 19. století

Návštěvnicky přitažlivým tématem je zobrazení krojů na výstavě Kroje českých sedláků. Vystavené reprodukce představují ve zvětšeném formátu 36 kolorovaných leptů z díla Kroje českých sedláků a selek (Trachten böhmischer Bauern und Bäuerinnen), jež roku 1814 publikovali ve Vídni významní grafici Antonín Pucherna (1776–1852) a Ludvík Arnošt hrabě Buquoy (1783–1834). Vyobrazení pocházejí z doby, kdy se stavěl zámek Kačina, a jsou doplněna o ukázky krojů ze sbírky J. A. Sobolíkové.  > více o výstavě České lidové kroje z počátku 19. století

Historické cukrárny

Hlavním magnetem mezi výstavami je bezesporu výstava Historické cukrárny. Dobu zašlých časů tu připomíná stylizovaný interiér historické cukrárny, obchodu i výrobny, se zásobníky na kávu, dózami plných bonbonů a zákusky vytvořených podle časopisů ze 30. let 20. století. Prohlédnete si tu mnohdy již zapomenuté cukrářské nástroje, jako jsou raznice a formy na bonbony nebo tvořítka dříve oblíbených sněhových koulí. Obdivovat lze i dobové bonboniéry a reklamní materiály.  > více o výstavě Historické cukrárny

 

Přehled všech expozic a výstav v muzeu českého venkova na zámku Kačina

Otevírací doba