Příběh zemědělství – Praha

Výstava představuje agrolesnictví jako příležitost pro krajinu a zemědělství

Výstava představuje agrolesnictví jako příležitost pro krajinu a zemědělství

Nová panelová výstava na střeše pražského Národního muzea přibližuje návštěvníkům agrolesnictví nejen jako moderní způsob hospodaření, ale zejména jako příležitost pro krajinu a zemědělství. Prohlédnout si ji můžete od 30. června do 29. září 2020. 

Agrolesnictví a jeho pestré systémy zemědělského hospodaření mohou totiž konvenčním i ekologicky hospodařícím zemědělcům pomoci lépe se vypořádat s klimatickými změnami. Pomáhá také zvýšit odolnost agroekosystému vůči extrémním projevům počasí, které pozorujeme v posledních letech.

Ke kořenům agrolesnictví

Jeho kořeny však sahají hluboko do dávné historie. Systém, kdy na poli rostly stromy a současně se zde polařilo nebo se pásl dobytek, byl kdysi častý i v českých zemích. Nevydržel však nástup intenzivního zemědělství a s rozvojem mechanizace postupně dřeviny na polích – stromy i keře – ustoupily traktorům a kombajnům. Společně s nimi zmizel z polí stín, vláha, úkryty pro drobné živočichy i celková propojenost krajiny. 

Muzeum prezentuje historii i moderní trendy

Výstava představí agrolesnické systémy v různých formách a z různých pohledů. Seznámí návštěvníka jak s historií, tak s produkčními i mimoprodukčními přínosy agrolesnictví včetně adaptace na změnu klimatu, ochrany biodiverzity i zlepšení vodního režimu v krajině. Součástí prezentace budou praktické ukázky z Česka a Evropy i výsledky sociologického šetření, co si o agrolesnictví myslí sami zemědělci. V Národním zemědělském muzeu prezentujeme nejen historii, ale i moderní trendy v zemědělských systémech, které právě agrolesnictví představuje. Jedná se o další ze série výstav zaměřených na prezentaci zemědělské vědy a výzkumu resortních organizací na střeše našeho muzea.

Hledání rovnováhy

Rozsáhlé lány postihuje velmi často větrná a vodní eroze. Hledání rovnováhy mezi potřebou zajistit dostatečné množství potravin a současným zachováním mimoprodukčních funkcí krajiny je dnes aktuálním veřejným tématem. Důkazem, jak silně rezonuje evropským prostorem, jsou Evropská zelená dohoda (European Green Deal) i letos zveřejněná strategie Evropské komise Z vidlí na vidličku (Farm to Fork).  Agrolesnictví nabízí v tomto ohledu řadu benefitů, a stále častěji se proto objevuje v hledáčku výzkumníků, ale i praktikujících zemědělců. 

Autoři výstavy

Panelovou výstavu na střeše muzea připravila Asociace soukromého zemědělství ČR ve spolupráci s Českým spolkem pro agrolesnictví, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Mendelovou univerzitou v Brně, Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Výzkumným ústavem živočišné výroby, Botanickým a Etnologickým ústavem Akademie věd ČR

 

> tisková zpráva