Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

V sobotu 9. září oslavíme na zámku Ohrada plavecké řemeslo

V sobotu 9. září oslavíme na zámku Ohrada plavecké řemeslo

Stavba modelu druhé vorové tabule, festival pozoruhodných her z přírodnin, výstavka sbírkových předmětů muzea, promítání krátkých historických filmů, živá hudba nebo také možnost sestavit si vlastní voreček. To vše přinese letošní Vorařský den na zámku Ohrada, který se koná v sobotu 9. září od 10 do 15 hodin.

Víte, že v roce 2022 bylo na Seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva připsáno právě vorařství? Toto tradiční a dnes již zaniklé řemeslo bylo vždy spojeno s lesnictvím. Šlo o levný a ekologický způsob dopravy dlouhého dřeva plavením po řekách.

Obdivovat plavecké řemeslo budete moci pěkně zblízka. Členové spolku Vltavan Purkarec budou stavět model vorové tabule pramene. Z loňského ročníku zůstal na nádvoří muzea model přední tabule pramene i s veslem a vrátenskou lavičkou, kde si zájemci mohou vyzkoušet, jak se ovládá vrátenské veslo. Letos tedy model rozšíříme o další tabuli, celý model se pak stane součástí venkovního zážitkového areálu muzea na nádvoří zámku. 

Nachystány jsou i herní aktivity pro holky a kluky nebo dílna, kde si mohou postavit a odnést vlastní malý vor či vyrobit placku s plavcem. Nenechte si ujít ani lektorský program Voroplavba, který zaujme jak malé návštěvníky, tak dospělé.

Hrát bude kapela Kůrovci a tradiční plavecké občerstvení vám nabídnou hasiči z SDH Purkarec v dobových oděvech plavců.Celý Vorařský den se bude nově odehrávat před zámkem Ohrada a návštěvníci si užijí program po celý den zdarma.

Za běžné vstupné pak mohou zájemci zhlédnout nové výstavy otevřené letos v srpnu – v Rybářské chodbě ilustrace a originály obrazů a grafik významného ilustrátora přírody Antonína Pospíšila a také dvě myslivecké výstavy: Krátké chladné a palné zbraně ze sbírek NZM Ohrada a České myslivosti zdar a škůdcům zmar! Vhledy do české myslivecké historie a současnosti, kde jsou kromě jiných zajímavostí vystaveny i dva originály lesních nařízení (patentů) Marie Terezie z roku 1754.

 Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství.

 Významným partnerem akce jsou Lesy ČR a město Hluboká nad Vltavou.

Vorařský den se letos koná před zámkem Ohrada, a to v sobotu 9. září 2023 od 10 do 15 hodin.

Vorařský den, 9. 9. 2023