Národní zemědělské muzeum

Těšíme se na vás v Praze, na Kačině, Ohradě, ve Valticích, v Čáslavi i ve Znojmě

Těšíme se na vás v Praze, na Kačině, Ohradě, ve Valticích, v Čáslavi i ve Znojmě

Národní zemědělské muzeum v Praze na Letné, na zámcích Kačina a Ohrada, v Čáslavi a ve Valticích i Expozice pivovarnictví ve Znojmě je již otevřené pro návštěvníky. Připravili jsme pro vás řadu nových výstav a probíhají už i menší akce, v Praze například kurzy vaření, na Kačině bude původní chotkovské divadlo hostit festival Makačíno.

Prosíme však všechny návštěvníky, aby dodržovali aktuálně platná nařízení vlády ČR a obecné zásady vstupu do areálu Národního zemědělského muzea, jejichž cílem je omezit riziko šíření nákazy virem COVID 19.

Na všech pobočkách je omezen počet osob současně se nacházejících v muzeu na 300, vstup je možný pouze se zakrytými ústy a nosem. Využijte prosím dezinfekční prostředky, které najdete u vstupu. Pražské expozice Gastronomie, Laboratoř ticha a Objevovna jsou vzhledem k počtu interaktivních prvků uzavřené, v expozici Jede traktor nejsou k dispozici dětské šlapací traktůrky ani traktorový trenažér. Děkujeme za pochopení.

OBECNÉ ZÁSADY VSTUPU DO AREÁLU NÁRODNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA, s. p. o.

Při vstupu do areálu Národního zemědělského muzea, s. p. o., dodržujte následující podmínky stanovené vládou ČR:

 • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se nachází nejvýše 1 návštěvník na 10 m2 prostor přístupných návštěvníkům,
 • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 m, s výjimkou členů domácnosti,
 • návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí provozovatel zařízení.

K tomu dbejte všech písemných upozornění a pokynů zaměstnanců muzea, dále pak dodržujte tyto obecné zásady a opatření:

 • nevstupujte do areálu muzea při pocitech a příznacích respirační choroby,
 • vstup do areálů muzea je možný pouze se zakrytými ústy a nosem,
 • návštěvník provede dezinfekci rukou před vstupem do všech expozic muzea,
 • v celé budově je zakázáno jíst a pít,
 • dodržujte pravidla správného mytí rukou,
 • výtah používejte pouze jednotlivě, s výjimkou členů domácnosti,
 • evidence počtu návštěvníků je formou kartiček, které je nutné při odchodu vrátit na pokladnu muzea,
 • pro venkovní prostory platí zásady stanovené vládou ČR jako pro veřejná prostranství,
 • dodržujte návštěvnický řád v plném rozsahu.

 

Těšíme se na vás!

 

> tisková zpráva