Národní zemědělské muzeum

Soutěž Věda pro zemi zná vítěze

Soutěž Věda pro zemi zná vítěze

Do druhého ročníku soutěže vědeckých prací Věda pro zemi, kterou vyhlašuje Národní zemědělské muzeum, přihlásilo své bakalářské, diplomové a doktorské práce 23 mladých vědců a vědkyň. Jména těch nejlepších byla slavnostně vyhlášena v rámci Noci vědců v pátek 6. října 2017.

Národní zemědělské muzeum organizuje soutěž vědeckých prací druhým rokem. Cílem je ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě bakalářských, diplomových a doktorských prací a také zvýšit zájem vysokoškoláků o zveřejňování výsledků jejich bádání na široce pojatá zemědělská a příbuzná témata. I proto muzeum nabízí nejlepším autorům možnost publikovat své texty právě pod hlavičkou této instituce.

Organizátory těší, že v druhém ročníku zájem studentů ani kvalita zaslaných prací nestagnovaly. Potěšující je i šíře témat –  je zřejmé, že budoucnost a osud planety není dnešním mladým vědcům lhostejný, ať už se jím zabývají z globálního pohledu, či zkoumáním dílčího problému, které rovněž může přinést výsledky zásadního charakteru.

Všechny přihlášené práce posuzuje odborná komise složená z členů Vědecké rady muzea a jejích spolupracovníků.

Nejlepší práce a jejich autory, stejně jako další informace o tomto i předchozím ročníku soutěže, najdete na stránce Věda pro zemi.

 

Soutěž se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

 

> tisková zpráva k vyhlášení výsledků Věda pro zemi 2017