Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Slavnostní setkání a konference k dvoustému výročí Kačiny

Slavnostní setkání a konference k dvoustému výročí Kačiny

22. června 2023 proběhne na Kačině konference "Historické, kulturní a přírodní hodnoty zámeckých parků". Slavnostní setkání pořádáme při příležitosti 200. výročí prvního pobytu hraběcího rodu Chotků na Kačině a při ukončení doby udržitelnosti projektů „Regenerace zámeckého parku Kačina“ a „Regenerace NKP Kačina – část obora“.

Vznik komponované krajiny kačinského přírodně krajinářského parku inicioval na přelomu 18. a 19. století hrabě Jan Rudolf Chotek (1748–1824). Ten velkolepě pojatou přeměnu zdejší krajiny konzultoval s významným botanikem a ředitelem císařské zahrady v Schönbrunnu Nicolasem Josephem Jacquinem (1727–1817). V roce 2010 byly zahájeny projekty „Regenerace zámeckého parku Kačina“ a „Regenerace NKP Kačina – část obora“, které si vytkly za cíl navrátit parku podobu, jež měl po větší část 19. století.

Zámecké parky patří mezi mimořádně cenné zahradní památky. Jejich jedinečnost spočívá v prolínání mnoha historických, krajinářských, uměleckých, přírodních a často i hospodářských hodnot. To poskytuje prostor pro mezioborové vzdělávání a rozšiřování obzorů jak odborných kapacit, tak zájmových skupin či veřejnosti.

Společenské setkání připomene první pobyt hraběcí rodiny Chotků na Kačině. Konference se zaměří na prezentaci jedinečných hodnot i skrytého potenciálu kačinského parku a zámeckých parkových lokalit na území České republiky. Současně poskytne ojedinělou příležitost pro vzájemné sdílení zkušeností a znalostí umožňujících další rozvoj těchto krajinných celků.

Pokyny pro přednášející: Přihlášky s uvedením jména (případně instituce), kontaktní e-mailové adresy a tel. čísla zasílejte spolu s krátkou anotací příspěvku do 30. 3. 2023 na e-mail Ing. Šárky Kopecké: sarka.kopecka@nzm.cz.

Pokud se chcete zúčastnit slavnostního setkání a konference jako posluchač registrujte se do 30. 4. 2023 na e-mailu: sarka.kopecka@nzm.cz.

Pozvánka na konferenci Historické, kulturní a přírodní hodnoty zámeckých parků