Národní zemědělské muzeum

Roboti a rostlinolékaři - přednáška

Roboti a rostlinolékaři - přednáška

Intenzivní robotizace zemědělství se nevyhýbá ani rostlinolékařství. Robotická zařízení dnes na polích i v lesích mapují erozi, sucho, nedostatek živin i výskyt škodlivých organismů rostlin. Z dronů nebo autonomních robotů se přes mobilní zařízení okamžitě přenáší obraz nálezů do laboratoře a automatická vyhodnocení terénních dat v kombinaci s meteodaty následně pomáhají zemědělci včas a co nejefektivněji použít ochranná opatření. Drony dokáží aplikovat přípravky na ochranu rostlin v místech, kde je to skutečně nezbytné. Rychlá a přesná diagnostika škodlivých organismů, high-tech technologie pro aplikaci pesticidů včetně špičkových laboratorních přístrojů a metod, které dnes dokáží detekovat rezidua pesticidů v rostlinách a půdě, pomáhají snižovat nežádoucí dopady na životní prostředí i zdraví lidí.

Robotizace v ochraně rostlin aneb rostlinolékařství 21. století

Termín: přednášku můžete zhlédnout níže 27. 11. od 17:00

Přednáší: Ing. Štěpánka Radová, Ph.D. vedoucí Oddělení metod monitoringu a prognóz výskytu škodlivých organismů

Organizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 

 

 

Více informací o akci Noc vědců 2020 v Národním zemědělském muzeu.