Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny – Valtice

Rekonstruujeme muzeum, otevřeme v červnu

Rekonstruujeme muzeum, otevřeme v červnu

V dubnu 2018 začala v muzeu ve Valticích dlouho očekávaná rekonstrukce, projekt Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek Národního zemědělského muzea Valtice. Rekonstrukce potrvá více než rok a kromě vzniku nových expozic je hlavním cílem zlepšení podmínek uchování sbírkového fondu muzea.

Připravujeme nové expozice

Těšit se můžete na tři nové expozice – Národní expozici vinařství, expozici Tajemný život v půdě a nové zpracování stávající expozice Krajina Lednicko-valtického areálu. Modernizací areálu se také výrazně zlepší podmínky pro uchovávání sbírkových předmětů v depozitářích. 

Bezbariérový přístup i pavlač

Rekonstrukcí projde také střecha budovy a podkroví, vznikne i malá expozice v půdních prostorách, které doposud nebyly zpřístupněny. Muzeum získá novou pavlač ve dvorní části druhého nadzemního podlaží. Součástí modernizace bude rovněž zpřístupnění expozic pro návštěvníky s omezenou mobilitou, muzeum jim nabídne bezbariérový přístup a k lepšímu komfortu přispěje i vybudování výtahu. 

Muzeum zahájí sezonu později

Kvůli probíhající rekonstrukci se valtická pobočka Národního zemědělského muzea otevře veřejnosti až v červnu, kdy budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si nové expozice. 

 

Projekt Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek Národního zemědělského muzea Valtice je financován z programu Integrovaného regionálního programu (IROP) Evropské unie a Ministerstvem zemědělství, které je zřizovatelem muzea.

Díky zapojení do programů IROP vzniká také zcela nová pobočka Národního zemědělského muzea v Ostravě, depozitárně-expoziční objekt v areálu Dolních Vítkovic, a nový provozně nízkonákladový depozitář v Národním zemědělském muzeu Čáslav – muzeu zemědělské techniky.