Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Prohlédněte si vzácné druhy hmyzu na nové naučné stezce

Prohlédněte si vzácné druhy hmyzu na nové naučné stezce

Nově otevřená naučná stezka „Ze života hmyzu“  hravou formou přiblížuje malým i dospělým návštěvníkům ohrožené druhy hmyzu, které v našem parku naleznete. Kačinský park je vyhlášen jako přírodní památka a je součástí Natury 2000, soustavy chráněných území evropského významu. Projekt je podporovaný grantem z programu TPCA – Pro zelené Kolínsko. 

Unikátní domorodci 

V okolí Kačiny najdete lesy, louky se starými soliterními stromy i vodní plochy a mokřady. I proto tu svůj domov nalezla řada unikátních druhů živočichů, ptáků, obojživelníků i hmyzu. A na hmyz se zaměřuje naše nová naučná stezka. S vybranými zástupci hmyzí říše, z nichž někteří byli v Čechách zjištěni pouze na Kačině, vás seznámí osm naučných panelů. Texty a obrázky hmyzu připravil entomolog Tomáš Veverka, dřevěné modely hmyzu v nadživotní velikosti vytvořil řezbář Matěj Holub. 

Brouci v nadživotní velikosti

Jedním z druhů, díky kterým je Kačina zařazena mezi evropsky významné lokality, je i krásně zbarvený lesák rumělkový. Respekt vzbuzuje brouk s přiléhavým názvem nosorožík kapucínek a potkat tu můžete i chrobáka ozbrojeného, který je vybaven hned třemi rohy. Na naučné stezce se také dozvíte, proč se dalšímu zdejšímu domorodci, kovaříkovi, říkalo dříve pružník.

Motýli, vážky a další

V kačinských lesích můžete spatřit i řadu zajímavých motýlů, k nimž patří např. batolec červený či ostruháček jilmový. Na zdejších lukách můžete potkat otakárka fenyklového, dravé střevlíčky nebo třeba majky, zvláštní brouky se zkrácenými krovkami a velkým zadečkem. Díky vodním plochám v okolí Kačiny tu můžete natrefit i na šídlo královské či luční nebo vážku jasnoskvrnnou a další.

Kačinský park je otevřený celoročně, vstup do parku je zdarma.

> naučná stezka ve Zprávičkách ČT Déčko (0:35–2:01)

Naučná stezka Ze života hmyzu, Národní zemědělské muzeum Kačina