Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Příroda ilustrovaná Pavlem Procházkou

Příroda ilustrovaná Pavlem Procházkou

Jubilejní desátý ročník výstavního cyklu Příroda v ilustraci je věnován dílu známého ilustrátora Pavla Procházky, jehož tvorba je výjimečná mimo jiné častým zobrazováním celých biotopů, např. šumavské řeky, rašeliniště, rybníka, středomořského lesa, ale i africké savany a dalších.

 

MVDr. Pavel Procházka

(*14. dubna 1962 v Roudnici nad Labem)

Po absolvování studia na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně pracoval Pavel Procházka jako veterinární lékař terénní služby v Kroměříži. Když se na začátku 90. let přestěhoval do Vlčnova, přechodně pracoval (jakožto bývalý horolezec) ve výškách, pak se ale rozhodl pro dráhu výtvarníka. Malování, do té doby koníčka pro volný čas, postupně přeměnil ve své alternativní živobytí.

Od roku 1991 se věnuje převážně přírodovědné ilustraci. Tvoří pro některá knižní nakladatelství (Albatros, Granit, Aventinum, Scientia, Slovart a Academia) a také pro různé instituce s přírodovědným nebo environmentálním zaměřením (Národní park Šumava, pražská ZOO, muzea, CHKO Blanský les, ČSOP, střediska ekologické výchovy aj.).

Autor používá kombinovanou techniku, jíž dosahuje precizní malby. Za svou tvorbu byl oceněn Zlatou stuhou (1997 a 1998) a Čestným uznáním za ilustrace v cyklu Svět zvířat.

 

Ve výstavním cyklu Příroda v ilustraci se mohli návštěvníci v předchozích letech seznámit s tvorbou Jiřího Krásla, manželů Libuše a Jaromíra Knotkových, Jana Hoška, Pavla Dvorského, Lenky Vybíralové, Milady Kudrnové Papežové, Přemysla Vranovského, Jiřího Moravce, Vratislava Mazáka nebo Jana Kobyláka.

 

Výstava je přístupná v rámci prohlídkové trasy muzea do 31. 10. 2017.

Příroda v ilustraci – Pavel Procházka