Příběh zemědělství – Praha

Připravujeme výstavu Lesníkův rok

Připravujeme výstavu Lesníkův rok

V letošním výročním roce vzniku republiky si můžeme připomínat také práci mnoha generací lesníků, kteří se starají o naše státní lesy.

Lesy České republiky, s. p. připravují v Národním zemědělském muzeu v Praze zážitkovou a vzdělávací výstavu “Lesníkův rok”, která nabídne návštěvníkům muzea nové formy poznání a zábavy a představí typické práce lesnického roku.

Návštěvníci se seznámí s péčí o les, s lesnickým kalendářem, pro jehož jednotlivé části jsou typické různé aktivity, např. zalesňování, ochrana lesa či semenářství, nebo s produkční i mimoprodukční funkcí lesa. Součástí výstavy budou kromě exponátů – sbírkových předmětů a jednotlivých kulis a místností – kancelář lesníka, učebna, dílna lesníka, lesní labyrint – také pochozí lesnické mapy, poznávací hry z přírodních materiálů či dřevěné stavebnice. 

Přímé sousedství s interaktivní expozicí Myslivost vytvoří s výstavou Lesníkův rok logický celek.