Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny – Valtice

Připravujeme nové expozice

Připravujeme nové expozice

Tři nové expozice, modernizace celého areálu muzea vinařství, zahradnictví a krajiny, zlepšení podmínek pro uchovávání a prezentaci sbírkových fondů, to vše pokryje investice za 58 milionů korun. Téměř 50 milionů získalo Národní zemědělské muzeum v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 15 % celkové částky, tedy zhruba 8 milionů korun, zaplatí dle podmínek financování zřizovatel muzea, kterým je Ministerstvo zemědělství.


Návštěvníkům přinese tato novinka tři zcela nové a moderní expozice; Národní expozici vinařství, expozici Krajina Lednicko – valtického areálu a expozici Tajemný život v půdě.

Multimediální expozice o Lednicko-valtickém areálu představí návštěvníkům muzea nejen přírodní krásy, ale i architektonické památky areálu.

Rozsáhlá expozice věnovaná vinařství bude vyprávět příběh pěstování vína od jeho počátku po současnost, způsob pěstování a výroby vína, ukáže původ vinné révy a její rodokmen a nepomine ani snoubení vína a pokrmů nebo historii servírování. Součástí expozice vinařství bude i stávající expozice vinařských lisů. 

Třetí novinkou je expozice Tajemný život v půdě. Tato zcela nová expozice bude vytvořena v dosud nevyužívaném
klenutém suterénu a bude charakterizovat půdu jako základ lidské civilizace a elementární výrobní prostředek v oblasti zemědělství.

Nové expozice představí sbírkové předměty ze všech šesti podsbírek, které spravuje valtická pobočka Národního zemědělského muzea.


Nedílnou součástí bude i investice do stavebních úprav včetně rekonstrukce zázemí, vybudování výtahu pro návštěvníky a také digitalizace sbírkových předmětů i zlepšení podmínek pro jejich uchovávání v depozitářích, které jsou dnes částečně v havarijním stavu.

 

Projekt by měl být ukončen v červnu 2019, muzeum bude i v průběhu rekonstrukce otevřeno pro veřejnost.

 

> Více o projektu Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek NZM Valtice

Na projekty IROP je poskytována finanční podpora z EU.