Příběh zemědělství – Praha

Přednáškový cyklus Voda a půda jako společenské dilema

Přednáškový cyklus Voda a půda jako společenské dilema

Vysychání půdy, záplavy, snižující se úrodnost nebo rybníky plné sinic – nahlédněte s námi do problematiky křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou. Šest podvečerních přednáškových bloků nazvaných Voda a půda jako společenské dilema začíná v Národním zemědělském muzeu v Praze ve čtvrtek 26. dubna.

6×2 přednášky o vodě a půdě

O zadržování vody v krajině, způsobech hospodaření, nečekaných změnách počasí i o mimoprodukční roli zemědělské krajiny budou v Národním zemědělském muzeu v Praze přednášet odborníci z univerzit, výzkumných institucí i přímo ze zemědělské praxe. Šest témat ve dvanácti přednáškách nabídne posluchačům různé přístupy i možnosti řešení a představí řadu aktuálních výzkumů a dat. Cyklus je určen nejen odborné veřejnosti, témata se věnují problematice zajímavé i pro laiky, kteří se zemědělstvím nemají osobní zkušenost. Přednášet budou zástupci Státního pozemkového úřadu, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Centra pro výzkum toxických látek v prostředí z Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzita, Výzkumného ústavu meliorací a půdy či České společnosti ornitologické.  

Přednášky Národní zemědělské muzeum připravilo ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem, který je současně odborným garantem cyklu. 

Buďte Z{věda}ví!

Cyklus je první z řady přednášek populárně vzdělávacího formátu Z{věda}ví zaměřeného na prezentaci zemědělských a jemu blízkých témat. Začíná 26. dubna a pokračuje každý čtvrtek, vždy od 17 hodin, až do 31. května. Na konci každého setkání bude prostor pro dotazy z řad posluchačů.

Vstup na přednášky je zdarma, místa si mohou zájemci dopředu rezervovat online na stránkách jednotlivých částí cyklu.

Program přednáškového cyklu Voda a půda jako společenské dilema

 

Fotoalbum