Národní zemědělské muzeum

Otevřená výzva pro výtvarníky

Otevřená výzva pro výtvarníky

Národní zemědělské muzeum vyhlašuje otevřenou výzvu pro výtvarníky k účasti na plánované výstavě Cykly.

Otevřená výzva je určena výtvarným umělcům jednotlivcům i uměleckým školám. Výstava s pracovním názvem Cykly bude probíhat v hlavní výstavní budově muzea v Praze na Letné od 19. 9. 2019 a v roce 2021 se přesune do nové pobočky muzea v Ostravě.

Hledáme interaktivní objekty

Pro výstavu hledáme interaktivní objekty, které by měly zapojit více návštěvníkových smyslů, stimulovat a zintenzivňovat vnímání a prožitek z expozice. Objekt by měl odolat dvouletému provozu s bohatou návštěvností školních skupin a měl by umožnit (nejen) dětem dotýkat se, zapojit se, zúčastnit se a zahrát si.

Vyzýváme výtvarné umělce a studenty uměleckých škol k zasílání návrhů a jejich vizuálnímu zpracování. Předpokládáme, že na vzniku vybraných objektů se bude muzeum i finančně podílet, a to částkou až 10 tisíc korun na jeden objekt. 

Cykly v zemědělství, v přírodě i vesmíru

Záměrem výstavy je návštěvníky seznámit s cykly, které mají přímý nebo nepřímý vliv na zemědělství. Hlavní osou výstavy bude fotografický cyklus Jindřicha Štreita, který dokumentoval české zemědělství už v 80. letech 20. století. Téhož fotografa oslovilo v roce 2018 muzeum s nabídkou spolupráce, jejímž výsledkem je kolekce fotografií hospodaření na českém venkově s rozdílem 30 let. Druhá část výstavy představí teoretické jádro věnované přírodním cyklům. Ve třetí části budou vystaveny interaktivní exponáty znázorňující cykly v zemědělství. Právě zde se mohou uplatnit návrhy výtvarníků a studentů uměleckých škol, inspirované tématy slunce, čas, země, půda, růst, pohyb, energie, život, kolo, síla. Cykly ovlivňují celý život člověka, ať už se jedná o cykly biologické (např. životní cykly), fyzikální (např. astronomické cykly), nebo biogeochemické (koloběh vody, dusíku) apod. 

> celá výzva včetně harmonogramu, tisková zpráva