Muzeum českého venkova – zámek Kačina

O víkendu otevřených zahrad na Kačině nejen do parku

O víkendu otevřených zahrad na Kačině nejen do parku

O celostátním Víkendu otevřených zahrad připravilo Národní zemědělské muzeum v neděli 10. 6. od 14 do 19 hodin na zámku Kačina speciální prohlídky nejen pro milovníky zahrad a zahradní architektury. V poklidném rytmu Kačina nabídne procházky v zámeckém parku, v bylinkové zahradě i zámeckém skleníku, ale také výjimečná divadelní představení.

Komentované prohlídky parku

Pro návštěvníky jsou připraveny dvě speciální komentované prohlídky. První se věnuje exotickým a domácím stromům v zámeckém parku, druhá zaniklým zahradním stavbám, které povede PhDr. Pavel Novák, CSc, odborník, jenž se této problematice celoživotně věnuje. Komentované prohlídky jsou doplněny interaktivním programem pro děti v zámecké Učebně v lese.

Divadlo na zámek patří!

V rámci odpoledne budou uvedena dvě unikátní divadelní představení, která navazují na tradici zámeckého divadla a připomínají majitele zámku – rodinu Chotků. Slovenská divadelní skupina teatro Orlus představí pod názvem Vôňa lupeňov životní příběh hraběnky Marie Henriety Chotkové. Marie Henrieta Chotková byla osudová žena, která založila v Dolní Krupé ve své době proslulé a největší evropské rozárium. Růže po ní pojmenovaná byla v loňském roce slavnostně vysazena v kačinském parku.

Barokní hudba v klasicistním divadle

Zcela výjimečnou událostí bude uvedení dvou barokních serenat F. A. Míči v prostorách zámeckého klasicistního divadla. Olomoucký hudební soubor Ensemble Damian, který serenaty nastudoval, se dlouhodobě zaměřuje  na interpretaci soudobé a barokní hudby, zejména scénické provedení oper.

Vstupné na akci je 100 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 250 Kč, děti do 6 let 25 Kč. Vstupenka na divadelní představení v zámeckém divadle od 18:00 je 200 Kč.

 

> kompletní program Víkendu otevřených zahrad na Kačině

> více informací o zámeckém parku 

 

Celostátní akce Víkend otevřených zahrad se koná vždy druhou červnovou sobotu a neděli a letos se při ní otevřou brány více než 170 zámeckých, botanických či městských zahrad a parků, soukromých i veřejných arboret a sadů. Připravena je řada komentovaných prohlídek i seminářů. V loňském roce se víkendu zúčastnilo přes 46 tisíc lidí. Hlavním organizátorem je Průvodce parkem, o.s., ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Pobočka Národního zemědělského muzea na Kačině se akce účastní letos počtvrté.

Kačina - zámecký park 2018