Muzeum zemědělské techniky – Čáslav

Národní zemědělské muzeum otvírá nový depozitář v Čáslavi

Národní zemědělské muzeum otvírá nový depozitář v Čáslavi

V úterý 30. listopadu 2021 bude v Čáslavi slavnostně otevřen Provozně nízkonákladový depozitář Národního zemědělského muzea. Jedná se o první centrální depozitář v historii našeho muzea.

Nové prostory budou sloužit především pro pracoviště muzea v Praze, Čáslavi a na zámku Kačina a téměř polovinu podsbírek a fondů. Díky nim se zlepší podmínky pro uložení sbírkových předmětů a vznikne zde i kvalitní badatelské zázemí.

Přímo v objektu depozitáře je i konzervátorko-restaurátorská dílna, která slouží k ochraně i úpravě sbírkových předmětů. Aby se dřevěné předměty či předměty s dřevěnými částmi ukládaly do depozitáře „čisté“, vybudovalo muzeum zároveň i termokomoru. Toto zařízení umožňuje netoxickou likvidaci dřevokazného hmyzu.

Depozitární prostory se už postupně zaplňují sbírkovými předměty nejen z nevyhovujících hal čáslavského areálu, ale i z Kačiny a také z Prahy. Samotný provoz depozitáře bude po jeho zaplnění probíhat v režimu hlídání mikroklimatu, teploty, relativní vlhkosti i dalších parametrů tak, aby prostředí bylo k uloženým předmětům co nejvíce šetrné. A právě z tohoto důvodu nebudou prostory běžně přístupné veřejnosti.

Výjimečně se prostory veřejnosti otevřou v úterý 30. listopadu, kdy v rámci slavnostního otevření depozitáře vám nabízíme dvě komentované prohlídky pro veřejnost, a to v 15 a v 16 hodin. Další možností vidět některé uložené stroje pak bude pouze v rámci speciálních předváděcích akcí, které čáslavské muzeum pořádá.

 

Prohlédněte si depozitář ve fotogalerii.

Fotogalerie: Provozně nízkonákladový depozitář Národního zemědělského muzea