Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Muzeum na Ohradě vystavuje originály Tereziánských patentů

Muzeum na Ohradě vystavuje originály Tereziánských patentů

Zveme vás k návštěvě výstavy věnované 100. výročí jednotné myslivecké organizace u nás s názvem „České myslivosti zdar a škůdcům zmar!“, která vám různými vhledy do historie i současnosti přiblíží tradice naší myslivosti. Výstavu v muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada můžete zhlédnout do 31. října 2023.

Patenty Marie Terezie a první tištěné myslivecké knihy

Asi poprvé jsou na Ohradě vystaveny originály dvou tereziánských patentů (O lese a dřevě a O myslivecké praxi), z roku 1754, které pochází ze sbírek Národního zemědělského muzea. Kromě těchto řádů, jejichž nařízení ovlivnila smysluplně hospodaření v lesích i se zvěří v nich, je na výstavě k vidění také cenný soubor mysliveckých německých knih z let 1686–1746, tedy knihy a učebnice „zlatého věku“ myslivosti.

Vystavené cenné knihy doplňuje i česká myslivecká literatura z přelomu 19. a 20. století a také poslední tituly učebnic Myslivosti.

Modely loveckých psů, staveb a zařízení

V přehledném dioramatu najdete modely různých plemen loveckých psů a v dalším dioramatu můžete obdivovat svět modelů loveckých zařízení a staveb – seníky, kazatelnu, lapací a odchytová zařízení a lovecké chaty. V jednom modelu lovecké chaty je krásně vidět i vnitřní vybavení, včetně minislamníku, stolku s židlemi a dalším vybavením.

Připomenutí výročí vysazení jelence a kamzíka

V letošním roce si připomínáme 170 let vysazení jelence běloocasého na Dobříšsku a 110 let vysazení kamzíka horského v Jeseníkách. Na dvaceti fotografických tabulích se můžete dozvědět vše o historii druhů, o úsilí myslivců s udržením této introdukované zvěře a práci s chovem.

Fotografická reportáž z historie a současnosti české myslivosti a návštěvnický kvíz

Výstavu doplňují panely s velkoplošnými fotografiemi z minulé i současné činnosti myslivců, které i laické veřejnosti přiblíží pestrou činnost myslivců. Některé fotografie jsou přímo z činnosti jednotlivých mysliveckých spolků v letošním roce.

Kdo bude chtít, může si po cestě výstavou vyplnit zábavný soutěžní kvíz. Ten je součástí tištěného průvodního slova k výstavě a věnuje se myslivecké mluvě či přímo některým exponátům výstavy. Vylosovaní výherci mohou získat například rodinnou vstupenku do všech poboček NZM na příští rok.