Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Kačinský zámecký park skrývá mnoho pokladů, prozkoumejte jeho tajemství

Kačinský zámecký park skrývá mnoho pokladů, prozkoumejte jeho tajemství

Okolní lesy a zámecký park nabízí různá krásná zákoutí a pozůstatky historických staveb. Jednou takovou stavbou je zřícenina Libuše, naleznete ji v lese cca 600 m od zámku.

Libuše byla postavena v roce 1785, tj. dva roky před smrtí Jana Karla Chotka jako jediná stavba v novogotickém stylu. Měla podobu umělé zříceniny s jednou obytnou místností, kam docházelo panstvo z Nových Dvorů a později z Kačiny na "výlety". Před výletem tam vyrazili s předstihem sloužící, zatopili případně zajistili jídlo a pití a Chotkové se tam zdrželi několik hodin a pak se vraceli pěšky nebo na koni či kočárem zpět na zámek.

V zadní části zámeckého parku naleznete jeden z nejstarších mostků na Kačině. Ze všech mostů zbudovaných za hraběte Jana Rudolfa Chotka se do dnešních dnů dochoval pouze Platanový mostek stojící přibližně kilometr západně od budovy zámku. Název této antikizující stavby je odvozen od tří (původně čtyř) platanů vysazených v její blízkosti.

Kamenný můstek byl vystavěn podle návrhu Johanna Philippa Joendla, jenž je rovněž autorem nejzdobnějších prvků drobné mostní stavby: čtveřice litinových delfínů a šestnácti arabesek osazených do jednotlivých polí dřevěného zábradlí. Dokončen byl koncem roku 1819.

Zmínit též musíme ha-ha příkop. Název ha-ha příkop je odvozen od francouzského citoslovce údivu vyvolaného  tímto neobvyklým krajinářským prvkem. Jedná se o jednu z prvních staveb ha-ha příkopu v českých zemích vybudovanou v letech 1822–1828. 

Zeď ha-ha, též označovaná jako zapuštěný plot (z anglického „sunk fence“), jež obklopuje budovou empírového zámku Kačina, představuje v rámci Česka unikátní ukázku typického prvku spojovaného s anglickými přírodně krajinářskými parky. Neobvyklý název tohoto specifického typu ohrazení je odvozen od francouzského citoslovce údivu vyvolaného u nic netušících návštěvníků, kteří se během procházky v parku dostali do nečekaného kontaktu s neviditelnou překážkou umně zasazenou do terénu. 

K dalším stavbám v zámeckém parku patří, kaplička na Vojanském vršku, schody vedoucí na umělou terénní vyvýšeninu v arboretu, klenuté sklepení či replika empírové vázy.

O zámeckém parku se můžete dozvědět více při návštěvě IV. prohlídkového okruhu nebo se v něm můžete projít sami, bez průvodce. Neváhejte tedy a objevte krásu staveb v našem zámeckém parku. 

Fotoalbum