Příběh zemědělství – Praha

Cyklus přednášek Historie zahradní architektury

Cyklus přednášek Historie zahradní architektury

Přijměte pozvání na cyklus přednášek Ing. Zdeňka Nováka o historii zahradní architektury.

V průběhu ledna – dubna 2019 se pro velký zájem ze strany návštěvníků opět uskuteční v Národním zemědělském muzeu v přednáškovém sále  cyklus dvanácti přednášek, vždy od 17 do 19 hodin.

Ing. Zdeněk Novák, státní tajemník na Ministerstvu kultury, je odborníkem v oblasti památkové péče, ochrany kulturního dědictví, kulturní krajiny a historii zahradního a krajinářského umění. Na tato témata publikoval řadu odborných statí a přednášek. Je členem mezinárodní nevládní organizace ICOMOS, zastupoval ji jako řádný člen s hlasovacím právem v mezinárodní komisi ICOMOS-IFLA pro ochranu historických zahrad a kulturní krajiny.