Příběh zemědělství – Praha

Výstava Voda pro všechny

Termín konání: 30. 4. 2019 – 30. 6. 2019

Výstava Voda pro všechny

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo u příležitosti Světového dne vody 2019 soutěž pro děti "Voda pro všechny". 

Jednalo se o 12. ročník soutěže, v rámci které se ministerstvo snaží dětem přiblížit vodu a její význam pro život člověka. 

Ve dvou kategoriích soutěžili žáci základních škol a studenti nižších tříd víceletých gymnázií – mladší děti – obrázek, starší – fotografie.

Do soutěže bylo přihlášeno 2,5 tisíce krásných obrázků a fotografií na dané téma. S nominovanými a oceněnými pracemi se můžete seznámit v Národním zemědělském muzeu na stejnojmenné výstavě.

Výstava také vhodně doplňuje lektorský program Voda je život.

Fotoalbum